Μελέτη μικρομετακινήσεων Εθνικού Τριγωνομετρικού Δικτύου ευρύτερης περιοχής Αθηνών με GPS μετρήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318462 838 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-21
Έτος εκπόνησης:
2009
Συγγραφέας:
Ξυξή Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τ. Παπαδόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ε. Λάγιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Σ. Λόζιος, Επ. Καθηγήτης ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη μικρομετακινήσεων Εθνικού Τριγωνομετρικού Δικτύου ευρύτερης περιοχής Αθηνών με GPS μετρήσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Οι μέθοδοι που εφαρμόζονταν μέχρι πρόσφατα για την ίδρυση των τοπογραφικών
δικτύων ακριβείας ήταν οι μέθοδοι της κλασικής γεωδαισίας, όπως ο τριγωνισμός,
ο τριπλευρισμός ή ο συνδυασμός αυτών με χρήση συμβατικών οργάνων, όπως EDM και
Total Station. Οι παραπάνω διαδικασίες απαιτούν επίπονη και χρονοβόρα εργασία
πεδίου, ιδιαίτερα σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.
Η διάδοση του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS-Global
Positioning System) έρχεται να συμπληρώσει, και πολλές φορές, να αντικαταστήσει
τις κλασικές μεθόδους της γεωδαισίας τόσο στην ίδρυση τοπογραφικών δικτύων
ακριβείας, όσο και σε ειδικές εφαρμογές σε έργα και κατασκευές. Σήμερα η
τεχνολογία του GPS βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς, όπως στις τρέχουσες
τοπογραφικές εργασίες, στην παρακολούθηση των παραμορφώσεων των μεγάλων
τεχνικών έργων, στο κτηματολόγιο, στη ναυσιπλοϊα, κλπ.
Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η επαναμέτρηση ενός
τρισδιάστατου τριγωνομετρικού δικτύου με τη χρήση GPS στο Νομό Αττικής, με
σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την ύπαρξη μικρομετακινήσεων, ανάγκη που
προέκυψε μετά τον ισχυρό σεισμό του 1999 με επίκεντρο το όρος Πάρνηθα.
Η επιλογή των σημείων του δικτύου έγινε με βάση μετρήσεις που είχαν
πραγματοποιηθεί από τον Τομέα Γεωφυσικής - Γεωθερμίας το 2005 και το οποίο
αποτελείται από 16 κορυφές.
Μετά την επίλυση και συνόρθωση του δικτύου μέσω του προγράμματος Leica Geo
Office προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: α) όλα τα σημεία τα οποία μετρήθηκαν στο
πλαίσιο της καμπάνιας HMGS 2008 (περίοδος μελέτης 2005-2008) δείχνουν μια
γενικότερη ανύψωση της περιοχής μελέτης και μια ενιαία μετατόπιση και στροφή
από τα Δυτικά προς τα Ανατολικά, β) τα σημεία τα οποία παρουσιάζουν τη
μεγαλύτερη μετατόπιση βρίσκονται στο κέντρο περίπου της περιοχής μελέτης και
δείχνουν μια μετατόπιση προς το Βορρά και γ) τα σημεία τα οποία βρίσκονται στο
νότιο τμήμα της περιοχής μελέτης παρουσιάζουν μια μετατόπιση της τάξης των
5-10mm.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Σεισμοί
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Γεωδεσία
Λέξεις-κλειδιά:
Δορυφορικές παρατηρήσεις, Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού , Συνόρθωση, Τοπογραφικό δίκτυο , Τρισδιάστατο τριγωνομετρικό δίκτυο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
122