Μελέτη Laser κβαντικών τελειών για τηλεπικοινωνιακές και βιοιατρικές εφαργογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318878 160 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-12-02
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Σιαμπίρη Ανθή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Συβρίδης Δημήτριος Καθηγητής Επιβλέπων
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη Laser κβαντικών τελειών για τηλεπικοινωνιακές και βιοιατρικές εφαργογές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν τα λέιζερ
κβαντικών τελειών και τις εφαρμογές τους στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και
της
βιοϊατρικής. Η παρουσίαση των θεμάτων έγινε με όσο το δυνατόν πιο απλό και
κατανοητό τρόπο, μακριά από μαθηματικούς φορμαλισμούς και στείρα φυσική
ορολογία. Η δομή της εργασίας ακολουθεί προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω,
ορίζοντας πρώτα τις έννοιες των ημιαγωγών, των κβαντικών τελειών και των λέιζερ
στα
οποία στηρίζεται η τεχνολογία εγκλειδωμένων τρόπων και στη συνέχεια τα επιμέρους
στοιχεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός αποδοτικού λέιζερ κβαντικών
τελειών.
Συγκεκριμένα, γίνεται εισαγωγή στην έννοια των λέιζερ συνεχούς κύματος, την
τεχνική
κλειδώματος των τρόπων, τους ημιαγωγικούς οπτικούς ενισχυτές και τα ημιαγωγικά
λέιζερ κβαντικών τελειών. Έγινε προσπάθεια ώστε να εξηγηθούν οι εφαρμογές των
παραπάνω αναλυτικά με την χρήση παραδειγμάτων. Τέλος, γίνεται αναφορά σε γενικές
εφαρμογές των κβαντικών τελειών χωρίς τη χρήση λέιζερ.
Λέξεις-κλειδιά:
Κβαντική τελεία, λέιζερ κβαντικών τελειών, λέιζερ εγκλειδωμένων τρόπων ταλάντωσης, τηλεπικοινωνίες, βιο-ιατρική
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5-7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
35
Αριθμός σελίδων:
142