Μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318990 143 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-17
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Δράκου Μαριαλένα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημοσθένης Ασημακόπουλος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Monitoring indoor air quality in the Physics Department of the University of Athens
Περίληψη:
Η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στα
πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘’Φυσική Περιβάλλοντος’’. Η μελέτη που
πραγματοποιήθηκε βασίστηκε σε εξειδικευμένες μετρήσεις, σχετικές με την
ποιότητα και την φυσική του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Ο χρησιμοποιούμενος
εξοπλισμός παραχωρήθηκε από το διαπιστευμένο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Αέρα
Εσωτερικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών.Στόχος είναι ο έλεγχος της
ποιότητας του αέρα τόσο στα αμφιθέατρα διδασκαλίας, όσο και σε χώρους όπου οι
φοιτητές περνούν μεγάλο χρονικό διάστημα σε ημερήσια βάση κατά την παραμονή
τους στο κτίριο του τμήματος Φυσικής κατά το εαρινό εξάμηνο του 2015.
Καταγράφηκαν συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (PM10, PM2.5 και PM1),
περιεκτικότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO2), επίπεδα θερμοκρασίας (oC) και
σχετικής υγρασίας (%) στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και ο
αριθμός των φοιτητών.
Λέξεις-κλειδιά:
Κτίριο Φυσικής, Αιωρούμενα σωματίδια, Διοξείδιο του άνθρακα, Ποιότητα αέρα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
112-115
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
151