Στατιστικά και κατά συστάδες συμπολυμερή νορβορνενίου και κυκλοπεντενίου με μεταθετικό πολυμερισμό διάνοιξης δακτυλίου χρησιμοποιώντας καταλύτες Grubbs 1ης και 2ης γενιάς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319750 376 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-10
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Μαρούδας Ανδρέας-Φίλιππος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πιτσικάλης Μαρίνος Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Ερμόλαος Ιατρού Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πατρίνα Παρασκευοπούλου Λέκτορας ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στατιστικά και κατά συστάδες συμπολυμερή νορβορνενίου και κυκλοπεντενίου με μεταθετικό πολυμερισμό διάνοιξης δακτυλίου χρησιμοποιώντας καταλύτες Grubbs 1ης και 2ης γενιάς
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Statistical and block copolymers of Norbornene and Cyclopentene with ring opening metathesis polymerization using Grubbs catalysts 1st and 2nd generation
Περίληψη:
Στην παρούσα διατριβή μελετούμε τον καταλυτικό συμπολυμερισμό του Νορβορνενίου,
κατά IUPAC δικυκλο[2.2.1]επτ-2-ένιου και του Κυκλοπεντενίου κάνοντας χρήση των
καταλυτών Grubbs 1ης και 2ης γενιάς, με απώτερο σκοπό να βρεθούν οι λόγοι
δραστικότητας μεταξύ των δύο μονομερών και να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος που
αυτά μετέχουν σε αντιδράσεις μεταθετικού πολυμερισμού διάνοιξης δακτυλίου
(ROMP).
Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια σειρά ομοπολυμερισμών για τα δύο μονομερή σε
συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες (ποσότητα μονομερούς, καταλύτη, διαλύτη)
κανοντας χρήση των καταλυτών Grubbs 1ης και 2ης γενιάς σε διαλύτη
διχλωρομεθάνιο, σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες (-78oC, 0oC, 25oC) και
έπειτα ακολούθησε η μελέτη της κινητικής του ομοπολυμερισμού αυτών.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικοί συμπολυμερισμοί του
Νορβορνενίου (NBE) και του Κυκλοπεντενίου (CPE) με τη χρήση του καταλύτη Grubbs
1ης γενιάς σε διαλύτη διχλωρομέθανιο εκ των οποίων προέκυψαν : Στατιστικά
συμπολυμερή PNBE-co-PCPE με την ταυτόχρονη προσθήκη μονομερών και τερματισμό σε
χαμηλή απόδοση (από όπου βρέθηκαν οι λόγοι δραστικότητας), τα διαδοχικά
δισυστατικά συμπολυμερή PNBE-b-PCPE με τη μέθοδο της διαδόχικής προσθήκης των
μονομερών και τα κατά συστάδες ψευδο-συμπολυμερή με ταυτόχρονη προσθήκη των
μονομερών και τερματισμό ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση της τριφαινυλοφωσφίνης PPh3 ως ρυθμιστή στα ίδια
συστήματα ομοπολυμερισμού και συμπολυμερισμού, όπου παρατηρήθηκε σημαντική
βελτιστοποίηση των μοριακών χαρακτηριστικών των παραγόμενων πολυμερών και
κυρίως της κατανομής μοριακών βαρών σε σχέση με τα παραπάνω πολυμερή που είχαν
συντεθεί απουσία της τριφαινυλοφωσφίνης.
Λέξεις-κλειδιά:
Νορβορνένιο, Κυκλοπεντένιο, ROMP, Στατιστικά Συμπολυμερή, Τριφαινυλοφωσφίνη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
10
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
75
Αριθμός σελίδων:
120