Τροποποίηση επιφανειών με πολυμερή για την ομοιοπολική πρόσδεση βιομορίων με φωτοχημεία αζιδίων ή χημεία <<κλικ>>

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320492 362 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-03
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Βρεττού Φωτεινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χατζηχρηστίδη Μαργαρίτα Λέκτορας ΕΚΠΑ (Επιβλέπουσα), Πιτσικάλης Μαρίνος Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πέτρου Παναγιώτα Α΄ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τροποποίηση επιφανειών με πολυμερή για την ομοιοπολική πρόσδεση βιομορίων με φωτοχημεία αζιδίων ή χημεία <<κλικ>>
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Surfacemodificationf or covalent attachment of biomolecules via photochemistry of azides or click chemistry
Περίληψη:
Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων
για την τροποποίηση επιφανειών πυριτίου ώστε να είναι κατάλληλες
για την πρόσδεση βιομορίων μέσω φωτοχημείας αζιδίων ή χημείας <<κλικ>>. H
χημεία <<κλικ>> είναι η επιλεκτική αντίδραση μεταξύ δύο χημικών ομάδων, με
κύριο πλεονέκτημα ότι η αντίδραση αυτή λαμβάνει χώρα ανεξαρτήτως της δομής των
μορίων στις οποίες είναι προσδεδεμένες αυτές οι χημικές ομάδες. Παράδειγμα
αποτελεί η χημεία <<κλικ>> μεταξύ των ομάδων αζιδίου και αλκινίου. Στην μελέτη
αυτή χρησιμοποιήθηκαν ως δραστικές «κλικ» ομάδες το αζίδιο και το
διβενζυλοκυκλοοκτίνιο.
Τα υλικά που διερευνήθηκαν για την τροποποίηση της επιφάνειας του πυριτίου
προκειμένου να ακολουθήσει ακινητοποίηση μορίων μέσω της προαναφερθείσας
χημείας «κλικ» ήταν Αυτοοργανωμένα Μονομοριακά Στρώματα (self-assembled
monolayers, SAMs) που έφεραν πλευρικές ομάδες με εποξειδικό δακτύλιο ή
αμινομάδα και λιθογραφικό υμένιο εποξειδικής ρητίνης. Αρχικά, επιστρωνόταν στην
επιφάνεια δισκίων πυριτίου τα υμένια και στη συνέχεια προσδενόταν σε αυτά
ομοιοπολικά παράγωγα της βιοτίνης ή άλλα μόρια που έφεραν ομάδες κατάλληλες για
μετέπειτα χημεία «κλικ». Αξιολογήθηκε σε κάθε περίπτωση η επιτυχής
ακινητοποίηση των μορίων μέσω χημείας «κλικ» στην τροποποιημένη επιφάνεια μέσω
αντίδρασης με κατάλληλη φθορίζουσα ουσία που έφερε συμπληρωματική προς το
υπόστρωμα ομάδα χημείας «κλικ».
Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν SAMs με διπλούς δεσμούς για την τροποποίηση
επιφανειών πυριτίου στις οποίες έγινε προσπάθεια φωτοχημικής πρόσδεσης μορίων
που έφεραν αζίδια.
Λέξεις-κλειδιά:
Φωτοχημεία αζιδίων, Χημεία <<κλικ>>, Τροποποίηση επιφανειών, Αυτοοργανωμένα μονομοριακά στρώματα, Εποξειδική ρητίνη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
131,132,133,134
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
135
Αριθμός σελίδων:
153

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.