Επίδραση της προσθήκης αερόβιας διαλειμματικής άσκησης μετά από προπόνηση αντιστάσεων στην πυκνότητα των πυρήνων των μυικών κυττάρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1450000 438 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-01
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Τσιτκάνου Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τερζής Γ., Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Μπογδάνης Γ., Επίκουρος Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Καραμπάτσος Γ., Επίκουρος Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση της προσθήκης αερόβιας διαλειμματικής άσκησης μετά από προπόνηση αντιστάσεων στην πυκνότητα των πυρήνων των μυικών κυττάρων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επίδραση της προσθήκης αερόβιας διαλειμματικής άσκησης μετά από προπόνηση αντιστάσεων στην πυκνότητα των πυρήνων των μυικών κυττάρων
Περίληψη:
Ο σκελετικός μυς του ανθρώπου είναι ικανός να προσαρμόζεται με μεγάλη ακρίβεια σε εξωτερικά ερεθίσματα, όπως είναι η σωματική άσκηση. Η προπόνηση αντιστάσεων προκαλεί αύξηση τόσο του μέγεθος των μυϊκών ινών, όσο και του αριθμού των πυρήνων των μυϊκών κυττάρων, διατηρώντας τη περιοχή ελέγχου του μυϊκού πυρήνα σταθερή (Petrella et al., 2006). Ωστόσο παραμένει άγνωστο αν συμβαίνει το ίδιο όταν η προπόνηση με αντιστάσεις ακολουθείται από διαλειμματική αερόβια άσκηση υψηλής έντασης. Σκοπός λοιπόν της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί αν η προσθήκη έντονης αερόβιας διαλειμματικής άσκησης σε κυκλοεργόμετρο μετά από προπόνηση με αντιστάσεις οδηγεί σε μεταβολή της πυκνότητας των πυρήνων των μυϊκών κυττάρων, καθώς και αν η μεταβολή αυτή διαφέρει από εκείνη που πιθανόν να προκληθεί από την αποκλειστική προπόνηση αντιστάσεων. Είκοσι δύο μέτρια γυμνασμένοι άντρες (ηλικία 21,8±0,6 έτη, ανάστημα 177,4±1,5εκ., μάζα 74,2±2,1kg) χωρίστηκαν σε δύο ισοπληθείς ομάδες: α) ομάδα προπόνησης αντιστάσεων (ΠΑ, Ν=11), που ακολούθησε αποκλειστικά προπόνηση με αντιστάσεις και β) ομάδα συνδυαστικής προπόνησης (ΣΠ, N=11) η οποία εκτελούσε την ίδια ακριβώς προπόνηση με αντιστάσεις, αλλά αμέσως μετά εκτελούσε έντονη αερόβια διαλειμματική άσκηση σε κυκλοεργόμετρο. Η προπόνηση διήρκησε 8 εβδομάδες (2φ/εβδ). Πριν και μετά την προπονητική περίοδο αξιολογήθηκε η μέγιστη δύναμη, ο ρυθμός εφαρμογής της δύναμης και η μέγιστη αερόβια ισχύς των κάτω άκρων, ενώ μετρήθηκε με υπερηχογραφία η εγκάρσια επιφάνεια του τετρακέφαλου μυός και η αρχιτεκτονική δομή του έξω πλατύ μηριαίου μυός. Επίσης, έγιναν μυϊκές βιοψίες στον έξω πλατύ μηριαίο μυ για την αξιολόγηση της κατανομής/εγκάρσιας επιφάνειας των μυϊκών ινών, της πυκνότητας των τριχοειδών αγγείων, της πυκνότητας των πυρήνων των μυϊκών κυττάρων και της περιοχής ελέγχου του μυϊκού πυρήνα (μικτή 2×2 ANOVA, p<0,05). Η μυϊκή δύναμη και η εγκάρσια επιφάνεια του τετρακέφαλου μυός αυξήθηκε σημαντικά και ομοιοτρόπως και στις δύο προπονητικές παρεμβάσεις. Αντιθέτως, ο ρυθμός εφαρμογής της δύναμης μειώθηκε και η γωνία πρόσφυσης των μυϊκών δεματίων αυξήθηκε (p<0,05) μόνο στη ΣΠ. Η εγκάρσια επιφάνεια των μυϊκών ινών αυξήθηκε σημαντικά και ομοιοτρόπως τόσο στην ΠΑ (I:13,6±3,7%, IIA:17,6±4,4%, IIX:23,2±5,7%, p<0,05) όσο και στη ΣΠ (I:10,0±2,7%, IIA:14,8±4,3%, IIX:20,8±6,0%, p<0,05). Η πυκνότητα των τριχοειδών αγγείων και η εκτιμώμενη αερόβια ικανότητα αυξήθηκε (p<0,05) μόνο στη ΣΠ. Η πυκνότητα των πυρήνων των μυϊκών κυττάρων αυξήθηκε (p<0,05) μόνο στην ΠΑ, ενώ η περιοχή ελέγχου του μυϊκού πυρήνα αυξήθηκε (p<0,05) μόνο στη ΣΠ. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν πως η προσθήκη έντονης αερόβιας διαλειμματικής άσκησης αμέσως μετά από προπόνηση αντιστάσεων δεν αυξάνει τη πυκνότητα των πυρήνων των μυϊκών κυττάρων, σε αντίθεση με την αποκλειστική προπόνηση αντιστάσεων η οποία οδηγεί σε αύξηση της πυκνότητας αυτών. Επίσης φαίνεται πως η προσθήκη έντονης αερόβιας διαλειμματικής άσκησης αμέσως μετά από προπόνηση αντιστάσεων δεν αναστέλλει την αύξηση της μυϊκής δύναμης/μάζας που επέρχεται μετά από αποκλειστική προπόνηση αντιστάσεων, ενώ την ίδια στιγμή προάγει τις καρδιαγγειακές και τοπικές μυϊκές προσαρμογές που οδηγούν σε βελτίωση της αερόβιας ικανότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
συνδυαστική προπόνηση, υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση, μυϊκή υπερτροφία, πυρήνες μυϊκών κυττάρων, περιοχή ελέγχου του μυϊκού πυρήνα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
147
Αριθμός σελίδων:
85
Σημειώσεις:
Η μεταπτυχιακή διατριβή υπάρχει σε έντυπη μορφή στη βιβλιοθήκη ΣΕΦΑΑ
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.