Διερεύνηση της συσχέτισης του βιωθέντος γονεϊκού στυλ και του είδους πρόσδεσης με την αυτοαναφερόμενη εκδήλωση εργασιακού εκφοβισμού σε στρατιωτικό πληθυσμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1526060 382 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-01
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μέριανου Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πεχλιβανίδης Αρτέμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Αιγινήτειο
Δουζένης Α., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Αττικόν
Οικονόμου Μ., Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της συσχέτισης του βιωθέντος γονεϊκού στυλ και του είδους πρόσδεσης με την αυτοαναφερόμενη εκδήλωση εργασιακού εκφοβισμού σε στρατιωτικό πληθυσμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της συσχέτισης του βιωθέντος γονεϊκού στυλ και του είδους πρόσδεσης με την αυτοαναφερόμενη εκδήλωση εργασιακού εκφοβισμού σε στρατιωτικό πληθυσμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
Περίληψη:
Ο εργασιακός εκφοβισμός (mobbing) αποτελεί ένα σοβαρό και αυξανόμενο πρόβλημα, τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, σύμφωνα με δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Στο εργασιακό περιβάλλον συχνά παρατηρούνται εχθρικές και υποτιμητικές συμπεριφορές, οι οποίες έχουν αρνητική επίδραση στην ψυχική υγεία των εργαζομένων αλλά και στη ποιότητα της εργασιακής ζωής. Η εκδήλωση του φαινομένου μέσα στο ελληνικό στρατιωτικό περιβάλλον δεν έχει αποτελέσει έως σήμερα αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας, γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη για αναζήτηση των παραμέτρων που πιθανόν συμβάλλουν στην ανάπτυξή του. Η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στα γονεϊκά στυλ ανατροφής που έχει λάβει από το οικογενειακό περιβάλλον ένα δείγμα πληθυσμού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στα είδη πρόσδεσής του και στην εκδήλωση συμπεριφορών εργασιακού εκφοβισμού στο στρατιωτικό πλαίσιο, όπως αυτά καταγράφονται ως υποκειμενικά βιώματα, κατά το έτος 2016. Για την διερεύνηση του θέματος, αρχικά έγινε ηλεκτρονική χορήγηση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς, μέσω των οποίων εξετάστηκαν η συχνότητα και η μορφή των συμπεριφορών του εργασιακού εκφοβισμού μέσα στο στρατιωτικό περιβάλλον καθώς και οι πρώιμες εμπειρίες των συμμετεχόντων από το οικογενειακό περιβάλλον που προσδιορίζουν τα είδη πρόσδεσης και τα γονεϊκά στυλ ανατροφής τους. Περαιτέρω στατιστικοί χειρισμοί έδειξαν το βαθμό στον οποίο ο εργασιακός εκφοβισμός διαμεσολαβεί στη σχέση γονεϊκού στυλ και είδους πρόσδεσης στο στρατιωτικό περιβάλλον. Στη συνέχεια έγινε συγκέντρωση των πληροφοριών, οι οποίες συγκρίθηκαν με τα κατάλληλα στατιστικά μέτρα προκειμένου να διεξαχθούν τα αποτελέσματα της μελέτης. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης συγκεντρώθηκε ένα συνολικό δείγμα 296 ατόμων από όλη την επικράτεια, ανδρών και γυναικών, από 18 έως 65 ετών, οι οποίοι υπηρετούν ως μόνιμο προσωπικό στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSSv. 21.0. Τα αποτελέσματα προέκυψαν ικανοποιητικά, ενώ φαίνεται ότι στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις οι συμπεριφορές εργασιακού εκφοβισμού παρουσιάζουν αξιοσημείωτη συχνότητα, χωρίς σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα σε αυτές και στους τρόπους γονεικής ανατροφής των συμμετεχόντων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Γονεϊκό στυλ, Πρόσδεση, Εργασιακός Εκφοβισμός, Στρατιωτικός Πληθυσμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
110
Αριθμός σελίδων:
239

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΕΡΓΑΣΙΑ-ΜΕΡΙΑΝΟΥ_ΑΝΝΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.