Υδρογόνωση Ανανεώσιμου Λεβουλινικού Οξέος προς γ-Βαλερολακτόνη καταλυόμενη από Σύμπλοκα του Ρουθηνίου σε Υδάτινο Περιβάλλον

Διπλωματική Εργασία uoadl:1592644 373 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-05
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μουστάνη Χρυσουγή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Ψαρουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Μαρίνος Πιτσικάλης, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Γεώργιος Παπαδογιαννάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υδρογόνωση Ανανεώσιμου Λεβουλινικού Οξέος προς γ-Βαλερολακτόνη καταλυόμενη από Σύμπλοκα του Ρουθηνίου σε Υδάτινο Περιβάλλον
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Υδρογόνωση Ανανεώσιμου Λεβουλινικού Οξέος προς γ-Βαλερολακτόνη καταλυόμενη από Σύμπλοκα του Ρουθηνίου σε Υδάτινο Περιβάλλον
Περίληψη:
Σε αυτήν τη διατριβή μελετούμε την εκλεκτική υδρογόνωση του ανανεώσιμου λεβουλινικού οξέος προς γ-βαλερολακτόνη καταλυόμενη από υδατοδιαλυτά καταλυτικά συστήματα του ρουθηνίου τροποποιημένα με αζωτούχους υποκαταστάτες και φωσφίνες σε υδατικά μονοφασικά συστήματα. Σύμπλοκα RuCl3.3H2O/Ταυρίνης δίδουν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη δραστικότητα, εκλεκτικότητα και σταθερότητα του καταλύτη στον υδατικό διαλύτη υπό ήπιες συνθήκες με τη δραστικότητα να ανέρχεται σε TOF=2560h-1 ενώ η εκλεκτικότητα του επιθυμητού προϊόντος της γ-βαλερολακτόνης είναι 98,4% και του παραπροϊόντος της 1,4-πεντανοδιόλης 1,6%. Πολύ καλά αποτελέσματα παρουσιάζει επίσης το RuCl3.3H2O τροποποιημένο με το μετά νατρίου άλας της δισουλφουρωμένης βαθοφαινανθρολίνης όπου η δραστικότητα του καταλύτη ανέρχεται σε TOF=1200h-1 και η εκλεκτικότητα της γ-βαλερολακτόνης σε 99,2% σε ποσοτική μετατροπή υποστρώματος. Υψηλές δραστικότητες (TOF>1400h-1) λαμβάνονται επίσης με τα πρόδρομα συστήματα Ru(NO)(OAc)3, Ru(NO)(NO3)3 και Ru(acac)3 ενώ με [Ru(NO)]2(SO4)3 και RuO2•H2O η δραστικότητα είναι χαμηλότερη (TOF<900h-1) έχοντας ως υποκαταστάτη την ταυρίνη σε ήπιες συνθήκες με τον καταλύτη να διατηρεί την υψηλή εκλεκτικότητα και την σταθερότητά του. Υδατοδιαλυτές φωσφίνες όπως το μετά νατρίου άλας της τρισουλφουρωμένης τριφαινυλοφωσφίνης και άλλοι δισχιδείς και μονοσχιδείς αζωτούχοι υποκαταστάτες όπως το μετά νατρίου άλας του αιθυλενοδιαμινοτετραοξικού οξέος, το μετά νατρίου άλας της σουλφουρωμένης βαθοκουπροΐνης και το οξύ της 3-σουλφουρωμένης πυριδίνης προσδίδουν στο πρόδρομο άλας RuCl3.3H2O υψηλές καταλυτικές δραστικότητες (>800 TOF’s ανά ώρα) και σχεδόν ποσοτικές εκλεκτικότητες σε γ-βαλερολακτόνη υπό ήπιες συνθήκες σε μία συγκέντρωση μόνο 24ppm ρουθηνίου στον υδατικό διαλύτη. Η γ-βαλερολακτόνη βρίσκει εφαρμογές στην βιομηχανική παραγωγή τροφίμων, χημικών ουσιών, φαρμάκων και καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά:
Υδρογόνωση, ανανεώσιμο λεβουλινικό οξύ, υδατοδιαλυτά καταλυτικά σύμπλοκα του ρουθηνίου, αζωτούχοι υποκαταστάτες και φωσφίνες, γ-βαλερολακτόνη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
27
Αριθμός σελίδων:
111
διπλωματική.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο