Συνεδρίαση: 7 Νοεμβρίου 1958

Πρακτικά uoadl:180217 224 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 7 Νοεμβρίου 1958
Χρονική κάλυψη:
19581107
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Κοσμήτορας, ανακοινώσεις
Έγγραφα, ανακοινώσεις
Θετικές Σχολές, εισακτέοι, αύξηση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.