Συλλογή λαογραφικής ύλης για τα εορταστικά φαγητά στην Κύπρο.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:180315 182 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3758
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης για τα εορταστικά φαγητά στην Κύπρο.
Συλλογέας:
Μαρία Παντελή
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1998
Περίοδος συλλογής υλικού:
1998
Γεωγραφική περιοχή:
Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Κύπρος
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.