Συλλογή λαογραφικού υλικού απ’ το χωριό Άσσος, της επαρχίας Κορινθίας, του νομού Κορινθίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:180317 146 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3760
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού απ’ το χωριό Άσσος, της επαρχίας Κορινθίας, του νομού Κορινθίας.
Συλλογέας:
Ελένη Αλημίση
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1998
Περίοδος συλλογής υλικού:
Πάσχα 1998
Γεωγραφική περιοχή:
Κορινθία
Πόλη / Χωριό:
Άσσος Κορινθίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.