Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κάτω Κεράσοβον Μεσολογγίου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:184582 261 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
2664
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κάτω Κεράσοβον Μεσολογγίου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Συλλογέας:
Ελένη Κίτσου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1974
Περίοδος συλλογής υλικού:
1974
Γεωγραφική περιοχή:
Αιτωλοακαρνανία
Πόλη / Χωριό:
Κάτω Κεράσοβον Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Σημειώσεις:
Προσφορά Γ.Κ.Σπυριδάκη.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.