Συνεδρίαση: 23 Μαΐου 1978

Πρακτικά uoadl:192745 320 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 23 Μαΐου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780523
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Φυτάς (Φαρμακοποιός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Α. Τσατσάς (Εισήγηση, σ. 208-210)
Γεώργιος Κουμουλλής (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Α. Νεγρεπόντης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 200α-207)
Αθανάσιος Τσαρπαλιάς (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Α. Νεγρεπόντης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 195-200)
Ουρανία Χρυσαφίνου (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θεόφ. Κάκουλλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 193-194)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.