Διερεύνηση του ρόλου των σιδηροφορέων στη βιοχειραγώγηση φυτικών συστημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1999438 597 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-11
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κουκουνιά Μαριλένα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Διαλλινάς, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Nicholas Skandalis, Associate Professor of Research Medicine, Keck School of Medicine, USC
Αμαλία Καραγκούνη-Κύρτσου, Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Χατζηνικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση του ρόλου των σιδηροφορέων στη βιοχειραγώγηση φυτικών συστημάτων
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση του ρόλου των σιδηροφορέων στη βιοχειραγώγηση φυτικών συστημάτων
Περίληψη:
Η επίδραση του εμπορικού στελέχους Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum MBI600 και των μεταβολιτών που παράγει, αξιολογήθηκε in vitro και in planta σε συνθήκες τροφοπενίας σιδήρου, έναντι των φυτοπαθογόνων βακτηρίων Pseudomonas syringae pv tomato και Pseudomonas syringae pv tabaci. Η in vitro αξιολόγηση βασίστηκε στον σχηματισμό ζώνης αναστολής, στην αναστολή της ανάπτυξης των παθογόνων σε υγρές καλλιέργειες καθώς και στην κινητική τους ανάλυση. Οι ζώνες αναστολής που σχηματίστηκαν παρουσίαζαν αρνητική συσχέτιση με τη συγκέντρωση σιδήρου. Παρουσία απαλλαγμένου από κύτταρα υπερκείμενου καλλιέργειας (CFCF) βακίλλου που είχε αναπτυχθεί σε χαμηλές συγκεντρώσεις σιδήρου εμφανίστηκε μείωση της ανάπτυξης των παθογόνων. Η in planta αξιολόγηση της δραστικότητας του CFCF έναντι φυτοπαθογόνων βακτηρίων πραγματοποιήθηκε σε φυτά τομάτας και Nicotiana benthamiana με ταυτόχρονο ψεκασμό με την ανασταλτική ουσία και τεχνητή μόλυνση. Μία στατιστικώς σημαντική μείωση του εσωτερικού πληθυσμού των παθογόνων στο φύλλο, εμφανίζεται από την πρώτη κιόλας ημέρα μετά τη μόλυνση, στην περίπτωση των χειρισμών CFCF από καλλιέργειες MBI600 που μεγάλωσαν παρουσία χαμηλών συγκεντρώσεων σιδήρου σε σύγκριση με τη δοκιμή ελέγχου. Εν κατακλείδι, σε συνθήκες έλλειψης σιδήρου και παραγωγής σιδηροφορέων το στέλεχος MBI600 παρουσιάζει αντιβιοτική δράση έναντι ειδών του γένους Pseudomonas τα οποία δεν είναι ευαίσθητα σε συνθήκες που δεν εξαρτώνται από το σίδηρο, επίσης εμφανίζει αυξημένη έκφραση συνθετασών των λιποπεπτιδίων και κατά συνέπεια πιθανώς και αυξημένη παραγωγή αυτών. Τέλος αυξάνει την έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητά του στελέχους στο περιβάλλον του ενδιαιτήματος, όπως για παράδειγμα την ομαδική κινητοποίηση (swarming) και τις κινήσεις χημειοτακτισμού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Siderophores(1), Bacillus amyloliquefaciens(2), Pseudomonas(3), plant pathogenic bacteria(4), iron starvation(5).
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
120
Αριθμός σελίδων:
108
Master_thesis_Koukounia_Marilena.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο