Σταύρος Εμμ. Ρίσβης

Μητρώο uoadl:202805 297 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Σταύρος Εμμ. Ρίσβης
Ημερομηνία εγγραφής:
18910909
Αύξων αριθμός:
34
Τόπος καταγωγής:
Αθήνα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Εμμ. Ρίσβης
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Α΄Βαρβακείου της 31 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 639 Σχεδόν Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.