Σοφοκλής Αγγελίδης

Μητρώο uoadl:242833 113 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Σοφοκλής Αγγελίδης
Ημερομηνία εγγραφής:
18761011
Αύξων αριθμός:
746
Τόπος καταγωγής:
Αγ. Γεώργιος Θετταλομαγνησίας
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Παπα Αγγελής Αγγελίδης
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Αθηνών Β της 30 Ιουνίου 1876. Αριθμός 32. Βαθμός Άριστα
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Αγ. Γεώργιος, 15.000 δραχμαί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.