Κωνσταντίνος Σ. Πέρβελης

Μητρώο uoadl:242834 115 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κωνσταντίνος Σ. Πέρβελης
Ημερομηνία εγγραφής:
18761012
Αύξων αριθμός:
747
Τόπος καταγωγής:
Λαμία
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Σωκράτης Φιλιππίδης, δημοσιογρ.
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Βαρβακείου Λυκείου της 3 Ιουλίου 1876. Αριθμός απ. 40. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.