Ιωάννης Σ. Μαρτίνης, ιερεύς

Μητρώο uoadl:242835 117 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ιωάννης Σ. Μαρτίνης, ιερεύς
Ημερομηνία εγγραφής:
18761012
Αύξων αριθμός:
748
Τόπος καταγωγής:
Στεμνίτσα Γορτυνίας
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κ. Κοντογόνης
Ηλικία:
36
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Θεολογική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Τριπόλεως της 14 Σεπτεμβρίου 1867. Αριθμός 133. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς. Εν αντιγράφω της 4/8βρίου 1876 και υπ' αρ. 2246/12.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.