Μιχαήλ Κ. Καλλίας

Μητρώο uoadl:242840 121 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Μιχαήλ Κ. Καλλίας
Ημερομηνία εγγραφής:
18761013
Αύξων αριθμός:
753
Τόπος καταγωγής:
Χαλκίς
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κωνσταντίνος Καλλίας
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Χαλκίδος της 1 Ιουλίου 1876. Αριθμός 2. Βαθμός Λίαν Καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Χαλκίς, 200.000 δραχμαί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.