Απόστολος Βασιλειάδης

Μητρώο uoadl:242841 125 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Απόστολος Βασιλειάδης
Ημερομηνία εγγραφής:
18761013
Αύξων αριθμός:
754
Τόπος καταγωγής:
Προύσα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γ, Καραμήτσας, καθηγ.
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Αθηνών Α της 2 Ιουλίου 1876. Αριθμός 188. Βαθμός Άριστα
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Προύσα, 13.000 δραχμαί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.