Κωνσταντίνος Α. Κερκυρόπουλος

Μητρώο uoadl:242842 121 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κωνσταντίνος Α. Κερκυρόπουλος
Ημερομηνία εγγραφής:
18761013
Αύξων αριθμός:
755
Τόπος καταγωγής:
Λαμία
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ευριπίδης Χοϊδάς, υπάλλ. υπουργ. οικον.
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Λαμίας της 3 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός 627. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Λαμία, 100.000 δραχμαί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.