Γεώργιος Ζ. Γαζέπης

Μητρώο uoadl:242843 128 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γεώργιος Ζ. Γαζέπης
Ημερομηνία εγγραφής:
18761013
Αύξων αριθμός:
756
Τόπος καταγωγής:
Χαλκίς
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Θεόδωρος Ν. Φλογαΐτης
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Χαλκίδος της 17 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός 8. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Χαλκίς 5.000
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.