Άγγελος Β. Πετρόπουλος

Μητρώο uoadl:242846 154 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Άγγελος Β. Πετρόπουλος
Ημερομηνία εγγραφής:
18761013
Αύξων αριθμός:
759
Τόπος καταγωγής:
Ακράτα Αιγιαλείας
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Δημήτριος Ανδρικόπουλος, σανδαλοποιός εξ Ακρ.
Ηλικία:
22
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Κορίνθου της 2 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός 129. Βαθμός Καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Ακράτα, 20.000 δραχμαί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.