Τρύφων Γ. Κατσίνης

Μητρώο uoadl:242847 115 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Τρύφων Γ. Κατσίνης
Ημερομηνία εγγραφής:
18761013
Αύξων αριθμός:
760
Τόπος καταγωγής:
Βυτίνα Γορτυνίας
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γεώρ. Λαδόπουλος, βουλευτής
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Τριπόλεως της 2 Ιουλίου 1876. Αριθμός απολ. 47. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Βυτίνα, 10.000 δραχμαί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.