Ο Βολταίρος και η υπόθεση Καλάς. Από την ιστορία στον μύθο - Voltaire et l' affaire Calas. De l ' histoire au mythe. Claude Lauriol. Ετήσια διάλεξη Κ.Θ. ΔΗΜΑΡΑ 2005. Μετάφρ. Άννα Ταμπάκη [2006 (σ. 144) ]

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2673127 652 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Τίτλος:
Ο Βολταίρος και η υπόθεση Καλάς. Από την ιστορία στον μύθο - Voltaire et l' affaire Calas. De l ' histoire au mythe. Claude Lauriol. Ετήσια διάλεξη Κ.Θ. ΔΗΜΑΡΑ 2005. Μετάφρ. Άννα Ταμπάκη [2006 (σ. 144) ]
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Έτος δημοσίευσης:
2006
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη (μετάφρ.)
Εκδότης:
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
ISBN:
ISBN 960 - 7916 - 49 - 2
Λέξεις-κλειδιά:
Βολταίρος, υπόθεση Καλάς, ανεξιθρησκεία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.