Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2693255 400 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-09
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ψωμά Ευγενία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Α. Βερβεσός, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η προστασία της μειοψηφίας στο δίκαιο της εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση του είδους της προστασίας που παρέχεται στους μετόχους μειοψηφίας στο πλαίσιο της εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας στο ελληνικό δίκαιο. Η προστασία της μειοψηφίας είναι εναρμονισμένη με τους ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων. Η προστασία που παρέχεται στην μειοψηφία είναι δύο ειδών. Αφενός ο μέτοχος της μειοψηφίας αντιμετωπίζεται ως μέλος μίας ένωσης προσώπων με μέσα του παραδοσιακού οργανωτικού δικαίου, και αφετέρου με μέσα του δικαίου της κεφαλαιαγοράς. Η ιδιότητα του μετόχου-επενδυτή είναι αυτή που διακρίνει το είδος της προστασίας που παρέχεται στον μέτοχο μίας εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας. Τα δύο βασικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο μειοψηφών μέτοχος είναι η έλλειψη πληροφόρησης και η αδυναμία ελέγχου των εταιρικών οργάνων λόγω της διάσπασης μεταξύ διοίκησης και μετόχων. Η διαφάνεια, η δημοσιότητα και οι προβλέψεις του των προστατευτικών μηχανισμών της μειοψηφίας απέναντι σε μία δημόσια πρόταση εξαγοράς, είναι οι βασικοί θεσμοί που ενορχηστρώνουν την προστασία της μειοψηφίας. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στην προστασία που παρέχεται στον μέτοχο μειοψηφίας με μέσα του κοινού εταιρικού δικαίου. Στη συνέχεια ακολουθεί το δεύτερο και ειδικό μέρος της εργασίας με ανάλυση των επί μέρους διατάξεων που καθιερώνουν μηχανισμούς προστασίας των μετόχων μειοψηφίας με μέσα του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, όπως αποτυπώνονται στα επί μέρους νομοθετήματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
μειοψηφία, ανώνυμη εταιρία, εισηγμένη, διαφάνεια, δημόσιες προτάσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
108

Ψωμά Ευγενία διπλωματική εργασία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.