Η σωρευτική επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων για την ίδια παράβαση υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ, του ΔΕΕ και των εθνικών δικαστηρίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750867 274 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-04
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Δίπλα Μαριάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλέξανδρος Δημάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σωρευτική επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων για την ίδια παράβαση υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ, του ΔΕΕ και των εθνικών δικαστηρίων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η σωρευτική επιβολή ποινικών κυρώσεων για την ίδια παράβαση υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ, του ΔΕΕ και των εθνικών δικαστηρίων
Περίληψη:
Συχνά απαντάται στην πράξη η πρόβλεψη από την έννομη τάξη της σωρευτικής επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων για την ίδια παράβαση. Εν προκειμένω εξετάζεται αν αυτή η σωρευτική επιβολή των κυρώσεων για πράξεις που αφορούν στο ίδιο πρόσωπο και την ίδια συμπεριφορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της αρχής ne bis in idem και του τεκμηρίου της αθωότητας. Το εν λόγω ζήτημα των σωρευτικών κυρώσεων έχει απασχολήσει ιδιατέρως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) τα τελευταία χρόνια, καθώς και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), με αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί σχετικά μία διαρκώς εξελισσόμενη νομολογία, η οποία σαφώς επηρεάζει και τα εθνικά μας δικαστήρια. Ειδικότερα, η διασταλτική ερμηνεία της αρχής ne bis in idem και του τεκμηρίου αθωότητας από το ΕΔΔΑ έχει οδηγήσει στην εφαρμογή των αρχών αυτών στο πεδίο της διοικητικής δίκης, η οποία κατά κανόνα έπεται της ποινικής δίκης για την ίδια παράβαση και κατ’ αυτό τον τρόπο σε μια μετατόπιση δικονομικών εγγυήσεων από την ποινική στη διοικητική δίκη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποινικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
σωρευτικές κυρώσεις, ne bis in idem, τεκμήριο αθωότητας, ΕΔΔΑ, ΔΕΕ, κριτήρια Engel, τελωνειακές παραβάσεις, φορολογικές παραβάσεις
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
28
Αριθμός σελίδων:
78

Σωρευτική επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.pdf
844 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.