Συγκρότηση και Αξιολόγηση αποθέματος ψηφιακών παιχνιδιών για το μάθημα της Φυσικής στην Ε΄και την ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768788 188 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καραθανάση Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γκούσκος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκρότηση και Αξιολόγηση αποθέματος ψηφιακών παιχνιδιών για το μάθημα της Φυσικής στην Ε΄και την ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συγκρότηση και αξιολόγηση αποθέματος ψηφιακών παιχνιδιών για το μάθημα της Φυσικής στην Ε΄και την ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «Συγκρότηση και Αξιολόγηση αποθέματος ψηφιακών παιχνιδιών για το μάθημα της Φυσικής στην Ε΄ και την ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού», έχει ως σκοπό τη συγκρότηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση ενός αποθέματος ψηφιακών παιχνιδιών τα οποία να μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελείται από τη θεωρητική πλαισίωση του θέματος με ζητήματα που αφορούν τις Νέες Τεχνολογίες, τα ψηφιακά παιχνίδια, τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την ένταξη των ψηφιακών παιχνιδιών στην Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Έπειτα, παρουσιάζονται η μεθοδολογία της ερευνητικής διαδικασίας, περιλαμβάνοντας το σχεδιασμό και την υλοποίησή της. Στη συνέχεια, ακολουθούν τα ερευνητικά αποτελέσματα, ενώ τέλος γίνεται αναφορά στα τελικά συμπεράσματα και την αποτίμηση της όλης προσπάθειας.
Τα αποτελέσματα που απέδωσε η ερευνητική διαδικασία μας βοηθούν να συμπεράνουμε ότι ο στόχος της αναβάθμισης της υφιστάμενης εκπαιδευτικής πραγματικότητας, μπορεί να επιτευχθεί και μέσω των ψηφιακών παιχνιδιών, με προϋποθέσεις τον κατάλληλο σχεδιασμό και την μελετημένη εφαρμογή τους στην τάξη. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σημαντικό συμπληρωματικό εργαλείο στα πλαίσια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, εμπλουτίζοντας και συμβάλλοντας στη βελτίωση της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
ψηφιακά παιχνίδια, αξιολόγηση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, φυσικές επιστήμες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
312
Αριθμός σελίδων:
540

διπλωματική εργασία Ε.Καραθανάση μετα-τελική έκδοση.pdf
17 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.