Διερεύνηση των Μοριακών Μηχανισμών Διαφοροποίησης των Μεσεγχυματικών Βλαστικών/Στρωματικών Κυττάρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2798928 137 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-26
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ψαράκη Αντρέα-Αντριάνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Ρουμπελάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση των Μοριακών Μηχανισμών Διαφοροποίησης των Μεσεγχυματικών Βλαστικών/Στρωματικών Κυττάρων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση των Μοριακών Μηχανισμών Διαφοροποίησης των Μεσεγχυματικών Βλαστικών/Στρωματικών Κυττάρων
Περίληψη:
H μελέτη των μεσεγχυματικών βλαστικών/στρωματικών κυττάρων (MSCs) αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο έρευνας της Αναγεννητικής Ιατρικής για την ανεύρεση νέων θεραπειών που αφορούν μεταξύ άλλων και τις ασθένειες του ήπατος. Διαθέτουν την ικανότητα διαφοροποίησης σε πολλούς διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους, ενώ τα πλεονεκτήματα της εύκολης απομόνωσης τους, της ταχείας in vitro έκπτυξης καθώς και της χαμηλής ανοσογονικότητας τους, τα καθιστούν ιδανικά εργαλεία για την θεραπεία πολλών ασθενειών, όπως η Οξεία Ηπατική Ανεπάρκεια (ΟΗΑ). Επιπλέον, τα MSCs μπορούν να δράσουν θεραπευτικά και μέσω των εκκρινόμενων μορίων και εξωκυττάριων κυστιδίων τους, διευρύνοντας τις θεραπευτικές προσεγγίσεις για την ΟΗΑ. Σημαντική πηγή MSCs είναι το Αμνιακό υγρό (AF-MSCs), των οποίων η χρήση στερείται ηθικών ζητημάτων.
Αρχικά, στην παρούσα εργασία απομονώθηκαν AF-MSCs δευτέρου τριμήνου κυήσεως και ακολούθησε η έκπτυξη τους, καθώς και η διαφοροποίηση τους προς Ηπατικά Προγονικά Κύτταρα (ΗΠΚ). Στη συνέχεια, ακολούθησε η συλλογή εκκριτώματος και η απομόνωση εξωσωματίων από τα AF-MSCs και ΗΠΚ με σκοπό την μελέτη της θεραπευτικής τους δράσης σε ζωικό μοντέλο ΟΗΑ.
Περαιτέρω, πραγματοποιήθηκε η ταυτοποίηση και ο χαρακτηρισμός των AF-MSCs και ΗΠΚ εξωσωματίων μέσω ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και ανοσοαποτύπωσης κατά Western. Αποδείχτηκε ότι η απομόνωση τους ήταν επιτυχής, καθώς το μέγεθός τους ήταν εντός των ορίων που χαρακτηρίζουν τα εξωσωμάτια, ενώ παράλληλα εξέφραζαν τους εξωσωματιδιακούς δείκτες Flotilin, TSG101 και Alix.
Σε επόμενο στάδιο διερευνήθηκε ο βιολογικός ρόλος του εκκριτώματος και των εξωσωματίων των AF-MSCs και των ΗΠΚ σε μοντέλο ΟΗΑ ποντικών. Συγκεκριμένα, ακολούθησε καλλιέργεια ωοειδών κυττάρων Rag-/- ποντικών παρουσία συμπυκνωμένου μέσου (ΣΜ) και εξωσωματίων προερχόμενων από AF-MSCs ή ΗΠΚ. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε in vivo χορήγηση ΣΜ και εξωσωματίων προερχόμενων από AF-MSCs και ΗΠΚ σε Rag-/- ποντίκια με ΟΗΑ. Παρατηρήθηκε ότι τα ΑF-MSC-ΣΜ και συνέβαλλαν σε σημαντικό βαθμό στην βελτίωση της ηπατικής βλάβης. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τα εξωσωμάτια προερχόμενα από AF-MSCs και ΗΠΚ συντέλεσαν θεραπευτικά σε ανάλογο βαθμό, υπογραμμίζοντας τον σπουδαίο τους ρόλο στην αντιμετώπιση των ηπατικών ασθενειών.
7

Συνοψίζοντας, τα AF-MSCs είναι μία χρήσιμη πηγή θεραπείας για την ηπατική βλάβη μέσω της πλαστικότητάς τους, των εκκρινόμενων παραγόντων και των εξωκυττάριων/ εκκρινόμενων κυστιδίων τους. Συνεπώς, το ΣΜ όπως και τα εξωσωμάτια των AF-MSCs και ΗΠΚ φαίνεται ότι αποτελούν μία πολλά υποσχόμενη και λιγότερο επεμβατική θεραπευτική λύση για την περίπτωση της ΟΗΑ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσεγχυματικά Βλατικά/Στρωματικά Κύτταρα, Αμνιακό υγρό, Ηπατικά Προγονικά Κύτταρα, Εξωσωμάτια
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
171
Αριθμός σελίδων:
84

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΑΡΑΚΗ ΑΝΤΡΕΑ-ΑΝΤΡΙΑΝΑ, Διερεύνηση των Μοριακών Μηχανισμών Διαφοροποίησης των Μεσεγχυματικών ΒλαστικώνΣτρωματικών Κυττάρων 2018.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.