Ο περιφερικός νευρικός αποκλεισμός σε επεμβάσεις άνω άκρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812873 197 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-24
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Καλλιρρόη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευάγγελος Κωνσταντίνου, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Παύλος Μυριανθεύς, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Κατσούλας, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο περιφερικός νευρικός αποκλεισμός σε επεμβάσεις άνω άκρου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο περιφερικός νευρικός αποκλεισμός σε επεμβάσεις άνω άκρου
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον περιφερικό νευρικό αποκλεισμό σε επεμβάσεις του άνω άκρου. Ο νευρικός αποκλεισμός συνιστάται στην έγχυση τοπικού αναισθητικού σε νευρικό στέλεχος με σκοπό την κατάργηση της αισθητικότητας σε ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματος, όπως στο άνω άκρο.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει τις τεχνικές προσπέλασης των περιφερικών νεύρων του άνω άκρου και, ειδικότερα, να επεκταθεί στις πιο κοινά χρησιμοποιούμενες τεχνικές προσπέλασης του βραχιόνιου πλέγματος, οι οποίες είναι η διασκαληνική, η υπερκλείδια και η μασχαλιαία.
Μεθοδολογία: Για την πραγματοποίηση της διπλωματικής αυτής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν μηχανές αναζήτησης βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων, όπως Pubmed, και αναγνωρισμένα ιατρικά συγγράμματα.
Αποτελέσματα: Ο νευρικός αποκλεισμός αποτελεί έναν από τους ποικίλους τρόπους ταξινόμησης της περιοχικής αναισθησίας, η οποία παρεμποδίζει την διάδοση των νευρικών ώσεων στην περιοχή που θα αποκλειστεί. Τα αποτελέσματα της εργασίας καταλήγουν στις ενδείξεις, όπως η περιοχή που χρειάζεται να αποκλειστεί, στις αντενδείξεις, όπως η άρνηση του ασθενή για την πραγματοποίηση του αποκλεισμού, και στις επιπλοκές των τεχνικών προσπέλασης των περιφερικών νεύρων του άνω άκρου, όπως ο πνευμοθώρακας.
Συμπεράσματα: Η γνώση της ανατομικής πορείας, της εντόπισης και της δομής του βραχιόνιου πλέγματος καθώς, επίσης, και η ορθή μελέτη της ανατομίας του άνω άκρου και της δομής του περιφερικού νευρικού συστήματος συνδράμουν στην ορθή πραγματοποίηση του νευρικού αποκλεισμού του άνω άκρου. Καθώς τα τοπικά αναισθητικά αποτελούν τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην περιοχική αναισθησία, αποτελεί χρεία η γνώση της φαρμακολογίας, της φαρμακοκινητικής και της τοξικότητας τους. Ο νοσηλευτής αποτελεί αρωγό στην ορθή διεκπεραίωση του περιφερικού νευρικού αποκλεισμού του άνω άκρου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Νευρικός αποκλεισμός, Βραχιόνιο πλέγμα, Περιφερικό νευρικό σύστημα, Άνω άκρο, Τοπικά αναισθητικά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
59
Αριθμός σελίδων:
79

Papadimitriou Kalliroi Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.