Η σημασία της στοματικής υγιεινής στο διασωληνωμένο ασθενή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815452 215 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-30
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κολοκάθη Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γ. Φιλντίσης, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Κ. Τσουμάκας, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Ν. Φώτος, Επίκουρος καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σημασία της στοματικής υγιεινής στο διασωληνωμένο ασθενή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η σημασία της στοματικής υγιεινής στο διασωληνωμένο ασθενή
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αύξηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης με σκοπό την επαγρύπνηση των επαγγελματιών υγείας για την πρόληψη της πνευμονίας που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα (Ventilator Associated Pneumonia, VAP). Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η επιλογή του κατάλληλου πρωτοκόλλου προαγωγής της στοματικής υγιεινής με στόχο τη μείωση της επίπτωσης της VAP.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της προαγωγής της στοματικής υγιεινής στην πρόληψη της VAP.
Μεθοδολογία: Για την αναζήτηση των πηγών χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική βάση δεδομένων Pubmed από τον Μάρτιο του 2018 έως τον Μάιο του 2018 με χρονικό περιορισμό τα τελευταία 5 έτη. Η στρατηγική της αναζήτησης πραγματοποιήθηκε σε όλα τα επίπεδα των ενδείξεων. Οι λέξεις κλειδιά: «ventilator associated pneumonia» (πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα), «oral hygiene» (στοματική υγιεινή), «oral care» (στοματική φροντίδα), «oral decontamination» (απολύμανση στόματος), «mechanical ventilation» (μηχανικός αερισμός), και «impact» (επίδραση) αναζητήθηκαν ως μέρος κειμένου στον κυρίως τίτλο, στην περίληψη ή σε επιμέρους τίτλους εντός του κειμένου.
Αποτελέσματα: Η παροχή φροντίδας στοματικής υγιεινής συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης και της επίπτωσης της VAP. Επιπλέον, οδηγεί σε μείωση της διάρκειας παραμονής υπό μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής και της νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και της θνησιμότητας.
Συμπεράσματα: Ο καθορισμός πρωτοκόλλων και η υιοθέτηση τεχνικών προαγωγής και διατήρησης της στοματικής υγιεινής κρίνεται επιτακτική και αναγκαία για τη βελτίωση της κατάστασης υγείας των ασθενών και την πρόληψη της VAP.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα, Στοματική υγιεινή, Στοματική φροντίδα, Απολύμανση στόματος, Μηχανικός αερισμός, Επίδραση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
87
Αριθμός σελίδων:
75
Kolokathi Vasiliki-master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο