Η έννοια της σεξουαλικότητας στο Μεσαίωνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815634 252 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-06
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πολύδωρα Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας Μέσων και Νεωτέρων Χρόνων, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κώστας Γαγανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας (16ος-18ος αι.), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γιαντσή-Μελετιάδη Νικολέττα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσεως, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η έννοια της σεξουαλικότητας στο Μεσαίωνα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η έννοια της σεξουαλικότητας στο Μεσαίωνα
Περίληψη:
Στη συνείδηση των ανθρώπων, ακόμα και σήμερα, ο Μεσαίωνας έχει παγιωθεί ως μια χρονική περίοδος η οποία καλύπτει δέκα αιώνες γεγονότων με κύρια χαρακτηριστικά του να θεωρούνται η οπισθοδρόμηση, η άνθιση του φανατισμού ιδιαίτερα του θρησκευτικού, η στασιμότητα και η αύξηση των δεισιδαιμονιών. Αυτή η αντίληψη όμως έχει αρχίσει να χάνει έδαφος και ο όρος «σκοτεινοί χρόνοι» ορθώς αρχίζει να πιστεύεται ότι ταιριάζει μόνο σε μερικά σημεία της χιλιετούς περιόδου. Στη συγκεκριμένη εποχή διακρίνεται η εδραίωση της παντοδυναμίας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σ’ όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων εφόσον ήταν η μόνη σταθερή δομή σε έναν κόσμο χαώδη που συνεχώς μεταβάλλονταν. Η σεξουαλικότητα ήταν ο τομέας που κατακρίθηκε περισσότερο από το εκκλησιαστικό δίκαιο, αφού ήταν αυτή που διαχώριζε σε μεγάλο βαθμό το νεοσύστατο χριστιανισμό από το παγανιστικό παρελθόν της Ευρώπης. Στη παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά στο πως η Καθολική Εκκλησία όρισε την έννοια της σεξουαλικότητας αλλά και πως τη βίωσε ο απλός πιστός. Θ’ αναφερθούμε στις σεξουαλικές και φυλετικές ταυτότητες και τις διαφορές που είχαν τόσο μέσα στο ιερό μυστήριο του γάμου όσο και στις εξωσυζυγικές σχέσεις. Επιπλέον θα γίνει λόγος για δύο μορφές της σεξουαλικότητας, την ομοφυλοφιλία και την κτηνοβασία καθώς και τον αμφιλεγόμενο ρόλο της πορνείας και την εμπλοκή της σεξουαλικότητας στη μαγεία. Αντικείμενο της έρευνας είναι η όσο το δυνατόν ρεαλιστική διάσταση των γεγονότων σε μια παρεξηγήσιμη ιστορικά χρονική περίοδο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Σεξουαλικότητα, Μεσαίωνας, Γάμος, Εξωσυζυγικές σχέσεις, Ομοφυλοφιλία, Κτηνοβασία, Πορνεία, Μαγεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
97
Αριθμός σελίδων:
74