Οι ρόλοι των Βιβλιοθηκών στη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837996 302 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ντούνια Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λέκκας Ευθύμιος, Επιβλέπων Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α.
Βασιλάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α.
Αντωνίου Βαρβάρα, Ε.ΔΙ.Π. , Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι ρόλοι των Βιβλιοθηκών στη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι ρόλοι των Βιβλιοθηκών στη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει τους ρόλους των Βιβλιοθηκών και των Κέντρων Πληροφόρησης στη διαχείριση μιας καταστροφής ή μιας κρίσης. Ο πρώτος άξονας της μελέτης αυτής αφορά τον προγραμματισμό που έχει πραγματοποιηθεί πριν από μία καταστροφή ή μια κρίση και πως ο προγραμματισμός αυτός μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της καταστροφής ή της κρίσης σε μία Βιβλιοθήκη ή ένα Πολιτιστικό Ιδρυμα. Ο δεύτερος κύριος άξονας της εργασίας είναι η διερεύνηση των πιθανών ρόλων που μπορούν να αναλάβουν οι εργαζόμενοι στις Βιβλιοθήκες σε περιπτώσεις καταστροφών και κρίσεων στην τοπική κοινότητα την οποία εξυπηρετούν, εκτός από τις τακτικές ή συνήθεις εργασίες τους. Ειδικότερα: α) Παρουσιάζονται και αναλύονται μελέτες περίπτωσης από τη διεθνή βιβλιογραφία κατά τις οποίες κάποια ή κάποιες βιβλιοθήκες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση συγκεκριμένων κρίσεων και καταστροφών, μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, και β) Διερευνώνται η ύπαρξη σχεδίων διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών σε Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και οι αντιλήψεις των εργαζόμενων σε Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα σχετικά με τους ρόλους, τους οποίους μπορεί να έχει μία Βιβλιοθήκη στη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών, μέσω πρωτότυπης εμπειρικής έρευνας.
Στην έρευνα συμμετείχαν εργαζόμενοι σε Βιβλιοθήκες (ακαδημαϊκές, δημόσιες, δημοτικές βιβλιοθήκες και βιβλιοθήκες ιδρυμάτων) στην Ελλάδα. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στις Βιβλιοθήκες που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι μία Βιβλιοθήκη χρειάζεται κάποιο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών ή έκτακτης ανάγκης, αν και η μεγάλη πλειοψηφία επισημαίνει ότι η Βιβλιοθήκη τους δεν έχει κάποιο τέτοιο σχέδιο. Ως προς το ποιος έχει αναπτύξει τα υπάρχοντα σχέδια διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων, οι εργαζόμενοι στις Βιβλιοθήκες ανέφεραν κυρίως ένα συγκεκριμένο τμήμα, γραφείο ή άτομο εκτός της βιβλιοθήκης αλλά εντός του ιδρύματος ή ένας εργαζόμενος στη Βιβλιοθήκη με εκπαίδευση ή επιμόρφωση στη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών. Η συντριπτική πλειοψηφία επίσης ανέφερε ότι δεν έχει προσωπικά ασχοληθεί με σχέδιο διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών ή έκτακτης ανάγκης.
Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα εμφάνισαν πολύ μεγάλα ποσοστά θετικών διαθέσεων, αναφορικά με όλους τους πιθανούς ρόλους τους οποίους μπορεί να αναλάβει μία Βιβλιοθήκη, τόσο πριν από μια κρίση ή μια καταστροφή, όσο και κατά τη διάρκεια ή μετά από μια κρίση ή καταστροφή. Επίσης θεωρούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία απαραίτητη την εκπαίδευση και την επιμόρφωση στη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών, η μεγάλη πλειοψηφία όμως δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα. Η ανάλυση παραγόντων επιβεβαίωσε το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας. Οι εργαζόμενοι στις Βιβλιοθήκες οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα δεν παρουσιάζουν διαφορές στις αντιλήψεις τους αναφορικά με το φύλο τους, τη θέση που έχουν στη Βιβλιοθήκη, το επίπεδο σπουδών τους, το είδος της Βιβλιοθήκης και τη γεωγραφική περιοχή της Βιβλιοθήκης, εκτός από τις αντιλήψεις για τους νέους ρόλους πριν από μία καταστροφή ή κρίση αναφορικά με τη θέση των εργαζομένων, όπου τις θετικότερες απόψεις εμφανίζουν οι υπεύθυνοι Βιβλιοθηκών και οι Βιβλιοθηκονόμοι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Καταστροφές και κρίσεις, Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων, Βιβλιοθήκες, Πολιτιστικά Ιδρύματα, Ρόλοι Βιβλιοθηκών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
104
Αριθμός σελίδων:
119
Ntounia G. (2018). The roles of libraries in crisis and disaster management. EDCM, UOA.pdf (5 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο