Ο Κοινωνικοπαιδαγωγικός Ρόλος του Σχολείου. Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για Ζητήματα Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865738 406 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-11
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Λεπιντζή Παναγούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ηρώ Μυλωνάκου - Κεκέ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αγγελική Βουδούρη. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μάριος Κουκουνάρας - Λιάγκης. Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο Κοινωνικοπαιδαγωγικός Ρόλος του Σχολείου. Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για Ζητήματα Κοινωνικής Παιδαγωγικής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο Κοινωνικοπαιδαγωγικός Ρόλος του Σχολείου. Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για Ζητήματα Κοινωνικής Παιδαγωγικής
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται ο κοινωνικοπαιδαγωγικός ρόλος του σχολείου μέσα από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται στο δημοτικό σχολείο, οι οποίες σχετίζονται με ζητήματα Κοινωνικής Παιδαγωγικής. Της έρευνας προηγήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα κοινωνικοπαιδαγωγικά ζητήματα, τους ενδεικτικούς τρόπους αντιμετώπισης και το ρόλο του σχολείου στα παραπάνω. Για την ερευνητική διαδικασία κατασκευάστηκε ερευνητικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο) με σκοπό να εξεταστεί ο βαθμός που κάθε κοινωνικοπαιδαγωγικό ζήτημα απασχολεί τους εκπαιδευτικούς, οι στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς την κοινωνικοπαιδαγωγική προσέγγιση του ενδοσχολικού εκφοβισμού, η επιρροή των αντιλήψεων για τον εκφοβισμό στην επιλογή τρόπου αντιμετώπισης των ζητημάτων και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον κοινωνικοπαιδαγωγικό ρόλο του δασκάλου.
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 225 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, στην πλειοψηφία τους δάσκαλοι μιας τάξης δημοτικού σχολείου. Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις τους, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, προβλήματα στην επικοινωνία σχολείου και οικογένειας και ζητήματα διαφορετικότητας αναφορικά με τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες των παιδιών. Επίσης, οι αντίληψεις τους για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό χαρακτηρίζονται από κοινωνικοπαιδαγωγική στοχοθέτηση, η οποία δεν δείχνει να επηρεάζει ιδιαίτερα την επιλογή τους ως προς τον τρόπο επίλυσης των ζητημάτων. Ως προς τον ρόλο του δασκάλου, οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν ότι συγκλίνει ή θα έπρεπε να συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό στον ρόλο του κοινωνικού παιδαγωγού, καταγράφοντας, παράλληλα, μια πληθώρα περιορισμών και εμποδίων ως προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ολοκληρώνοντας, παρατίθενται προτάσεις για την αναβάθμιση του κοινωνικοπαιδαγωγικού ρόλου του σχολείου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Κοινωνική Παιδαγωγική, κοινωνικοπαιδαγωγικός ρόλος του σχολείου, κοινωνικοπαιδαγωγικά ζητήματα, ενδοσχολικός εκφοβισμός, απόψεις εκπαιδευτικών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
208
Αριθμός σελίδων:
187
Ο Κοινωνικοπαιδαγωγικός Ρόλος του Σχολείου. Λεπιντζή.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο