Παρανοήσεις και δυσκολίες των εκπαιδευτικών στην αυξομείωση ποσοστών και στην έννοια του ποσοστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867011 261 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-26
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ρούτουλας Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπούφη Ανδρονίκη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α
Μπαραλής Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α
Βουδούρη Αγγελική, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παρανοήσεις και δυσκολίες των εκπαιδευτικών στην αυξομείωση ποσοστών και στην έννοια του ποσοστού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παρανοήσεις και δυσκολίες των εκπαιδευτικών στην αυξομείωση ποσοστών και στην έννοια του ποσοστού
Περίληψη:
Τα ποσοστά εμφανίζονται στα αναλυτικά προγράμματα ποικίλων μαθημάτων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε πολλές καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Ωστόσο έρευνες έχουν αναδείξει δυσκολίες και παρανοήσεις των ενηλίκων ως προς την έννοια του ποσοστού, καθώς και σε προβλήματα με αυξομειώσεις ποσοστών. Όμως απουσιάζουν έρευνες που εξετάζουν αντίστοιχες παρανοήσεις εκπαιδευτικών που καλούνται να διδάξουν τα ποσοστά. Η παρούσα έρευνα λοιπόν έχει ως σκοπό να εξετάσει τις δυσκολίες και τις παρανοήσεις των μελλοντικών δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αυξομείωση των ποσοστών και στην έννοια του ποσοστού γενικότερα. Στην έρευνα συμμετείχαν 100 φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών. Οι φοιτητές απάντησαν σε δύο προβλήματα με ποσοστά. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι στην πλειονότητά τους είναι σε θέση να υπολογίζουν σωστά σε ποια ποσότητα αντιστοιχεί το ποσοστό στα 100 μιας ποσότητας αναφοράς με χρήση μηχανιστικών μεθόδων. Όμως στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι απαντήσεις των φοιτητών διαπιστώθηκε ότι δεν συνοδεύονται από κατανόηση των βαθύτερων πτυχών των ποσοστών. Σε ερωτήσεις που δεν μπορούν να απαντηθούν με μηχανιστικούς τρόπους, αλλά απαιτείται κατανόηση της έννοιας του ποσοστού οι φοιτητές δεν καταφέρνουν να δώσουν την σωστή απάντηση στον ίδιο βαθμό. Αυξημένες δυσκολίες παρατηρήθηκαν στο πρόβλημα αυξομείωσης ποσοστών λόγω της αδυναμίας των φοιτητών να αντιληφθούν τη σχέση των ποσοστών με μία ποσότητα αναφοράς η οποία αλλάζει.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά:
ποσοστά, παρανοήσεις, αυξομειώσεις, εκπαιδευτικοί
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
13
Αριθμός σελίδων:
43
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ.pdf (487 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο