Σύστημα αυτόματης επιλογής δυναμικού λυχνίας στην Υπολογιστική Τομογραφία - Η επίδραση στη δόση ακτινοβολίας ασθενούς και στην ποιότητα εικόνας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876006 207 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-20
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Δαρδούμας Βασίλειος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Δαμηλάκης, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κωνσταντίνος Περισυνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θωμάς Μαρής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύστημα αυτόματης επιλογής δυναμικού λυχνίας στην Υπολογιστική Τομογραφία - Η επίδραση στη δόση ακτινοβολίας ασθενούς και στην ποιότητα εικόνας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύστημα αυτόματης επιλογής δυναμικού λυχνίας στην Υπολογιστική Τομογραφία - Η επίδραση στη δόση ακτινοβολίας ασθενούς και στην ποιότητα εικόνας
Περίληψη:
Σκοπός της προτεινόμενης έρευνας είναι η μελέτη της ποιότητας εικόνας και της δόσης ακτινοβολίας σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εξετάσεις Υπολογιστικής Τομογραφίας στην περιοχή της κοιλίας. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκε η επίδραση της χρήσης του συστήματος ATVS στη δόση ακτινοβολίας που λαμβάνει ο ασθενής καθώς και στην ποιότητα εικόνας. Οι ασθενείς που συμμετέχουν στην έρευνα κατηγοριοποιούνται σε δυο ομάδες. Η ΟΜΑΔΑ Α αποτελείται από ασθενείς που είχαν ήδη υποβληθεί σε εξετάσεις ΥΤ κοιλίας με χρήση του συστήματος ATCM και σταθερό δυναμικό 120 kVp (retrospective). Η ΟΜΑΔΑ Β αποτελείται από ασθενείς που ήταν προγραμματισμένο, στα πλαίσια της κλινικής ρουτίνας, να υποβληθούν σε εξέταση ΥΤ κοιλίας με μόνη διαφοροποίηση την ταυτόχρονη χρήση των συστημάτων ATVS και ATCM (prospective). Η κάθε ομάδα αποτελείται από 60 περίπου ασθενείς με το μέσο σωματότυπο να μην διαφέρει σημαντικά μεταξύ των δυο ομάδων. Για τη μελέτη της δόσης ακτινοβολίας πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των παρακάτω δεδομένων από το DICOM : Computed Tomography Dose Index (CTDIvol), Dose Length Product (DLP). Για τη μελέτη της ποιότητας εικόνας καταγράφηκαν τα παρακάτω δεδομένα από το DICOM : Signal to Noise Ratio (SNR), Contrast to Noise Ratio (CNR).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Υπολογιστική Τομογραφία, Αυτόματη Επιλογή Δυναμικού Λυχνίας, Μείωση Δόσης Ακτινοβολίας, Ποιότητα Εικόνας σε εξετάσεις Υπολογιστικής Τομογραφίας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
19
Αριθμός σελίδων:
55

pdf - Διπλωματική.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.