Κοινωνικοοικονομικό κόστος της νοητικής υστέρησης:βιβλιογραφική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876336 250 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-19
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Αρβανιτόγιαννη Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καντζανού Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Τούντας Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μπενέτου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κοινωνικοοικονομικό κόστος της νοητικής υστέρησης:βιβλιογραφική ανασκόπηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κοινωνικοοικονομικό κόστος της νοητικής υστέρησης:βιβλιογραφική ανασκόπηση
Περίληψη:
Το αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας σχετίζεται με τη νοητική υστέρηση και εξετάζεται υπό το πρίσμα του κοινωνικοοικονομικού κόστους, το οποίο επιβαρύνει τόσο τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους όσο και ολόκληρη την κοινωνία. Το ζήτημα αυτό χρήζει διεξοδικής διερεύνησης αφενός, σε επίπεδο κρατών και αφετέρου σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς, ειδικά την τελευταία δεκαετία, έχει οξυνθεί λόγω της συρρίκνωσης του κράτους πρόνοιας και γενικά των παγκόσμιων φαινομένων ή κρίσεων (π.χ. παγκοσμιοποίηση, μετανάστευση, κ.α.). Το φαινόμενο της νοητικής υστέρησης είναι συνυφασμένο με τη φτώχεια με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ανάπτυξη των δυνατοτήτων τόσο των πασχόντων όσο και των οικογενειών τους που αναλαμβάνουν τη φροντίδα τους. Προκύπτουν δηλαδή άμεσα και έμμεσα κόστη, τα οποία είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν μέσα από συγκεκριμένες έρευνες και μελέτες. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα στοιχεία, που είναι διαθέσιμα, δεν επαρκούν για τον υπολογισμό αυτού του κόστους υποδηλώνοντας την ύπαρξη είτε μιας υποβάθμισης της σημασίας του προβλήματος είτε ενός κοινωνικού στιγματισμού που λειτουργεί αποτρεπτικά προς αυτή την κατεύθυνση. Η έλλειψη στοιχείων εν γένει καθιστά όμως δυσκολότερη την αντιμετώπιση της νοητικής υστέρησης είτε μέσω της πρόληψης είτε μέσω της υγειονομικής περίθαλψης στερώντας από τα άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση και τις οικογένειές τους το δικαίωμα να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνία. Η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση του ευρύτερου περιβάλλοντος εντός του οποίου διαβιούν τα άτομα με νοητική υστέρηση αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Νοητική υστέρηση, Αναπηρίες, Ψυχική υγεία, Κοινωνικοοικονομικό κόστος, Υγειονομική περίθαλψη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
42
Αριθμός σελίδων:
103
Arvanitogianni Ioanna MSc.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο