Γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές νοσηλευτικού προσωπικού ενός γενικού νοσοκομείου σχετικά με τον εμβολιασμό της γρίπης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881187 293 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-09-24
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Λυκούδη Νίκη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρήστος Λιονής, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές νοσηλευτικού προσωπικού ενός γενικού νοσοκομείου σχετικά με τον εμβολιασμό της γρίπης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές νοσηλευτικού προσωπικού ενός γενικού νοσοκομείου σχετικά με τον εμβολιασμό της γρίπης
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι επαγγελματίες υγείας και κυρίως το νοσηλευτικό προσωπικό είναι από τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου για να νοσήσουν από γρίπη, καθώς έρχονται σε άμεση επαφή με άτομα που νοσούν και πρέπει να τα φροντίσουν και να βοηθήσουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Για το λόγο αυτό και κρίνεται αναγκαίος ο εμβολιασμός τους, για να προστατέψουν τους εαυτούς τους, αλλά και τα άτομα της οικογένειάς τους από την μετάδοση και την εξάπλωση του ιού. Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις γνώσεις, στάση και συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού γενικού νοσοκομείου ως προς την γρίπη.
Πληθυσμός μελέτης- Μέθοδος: Η παρούσα μελέτη ήταν μελέτη παρατήρησης και η συλλογή δεδομένων έγινε με τη χρήση ενός ανώνυμου αυτό-συμπληρώμενου ερωτηματολογίου. Για την στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Οι διαφορές στις κατηγορικές μεταβλητές αναλύθηκαν με Chi- Squared test. Μοιράστηκαν συνολικά 184 ερωτηματολόγια από τα οποία απαντήθηκαν τα 154, οι 30 νοσηλευτές που δεν απάντησαν προήλθαν από το παθολογικό τμήμα κατηγορίας ΔΕ.
Αποτελέσματα. Το 92,9% των γυναικών δήλωσαν ότι δεν έχουν εμβολιαστεί ούτε μία φορά και προήλθε από το παθολογικό τμήμα και με εκπαιδευτικό επίπεδο ΔΕ. Ενώ το 63,8% των γυναικών στα ΤΕΠ έχουν εμβολιαστεί έστω μία φορά με 10 έτη υπηρεσίας και εκπαίδευση ΤΕ. Το 45,45% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η γρίπη είναι κοινό κρυολόγημα που οφείλεται σε ιό. Σχεδόν όλοι με ποσοστό 84% δήλωσαν ότι έχουν εκπαιδευτεί στην υγιεινή των χεριών και γνωρίζουν ότι μπορούν να μεταδώσουν την γρίπη στους ασθενείς τους και κυρίως προήλθε από προσωπικό κατηγορίας ΤΕ και ΠΕ , ηλικίας >50. Οι παράγοντες που βρέθηκαν να επηρεάζουν το νοσηλευτικό προσωπικό στον εμβολιασμό ήταν τα έτη υπηρεσίας (p<0,000), η ηλικία (p<0,001),και η κατηγορία εκπαίδευσης (p<0,000). Και υπάρχει επίσης διαφοροποίηση μεταξύ φόβου και προσωπικής εκτίμησης ως προς τον εμβολιασμό της γρίπης.
Συμπεράσματα:. Οι σημαντικές διαφορές που βρέθηκαν σχετικά με τα έτη υπηρεσίας, την ηλικία και την εκπαίδευση δείχνουν ότι η ενημέρωση που παρέχεται από το αρμόδιο γραφείο του νοσοκομείου δεν λαμβάνει υπ’όψιν τις διαφορετικές ανάγκες τους. .Μελλοντικά θα πρέπει να σχεδιάζονται προγράμματα σχετικά με την ενημέρωση και κινητοποίηση των νοσηλευτών για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού κατά της γρίπης και επίσης σε μια μελλοντική έρευνα να διερευνηθούν, οι λόγοι και οι πεποιθήσεις των νοσηλευτών ως προς τον εμβολιασμό της γρίπης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αντιγριπικό εμβόλιο, Νοσηλευτικό προσωπικό, Έλεγχος λοιμώξεων, Θεωρία προσχεδιασμένης συμπεριφοράς, ΚΕΕΛΠΝΟ
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
99