Η ηθική της ευθανασίας και το νομικό της πλαίσιο στις χώρες του Δυτικού κόσμου σε σύγκριση με την Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881374 245 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-09-25
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Παναγάκης Αθανάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ηθική της ευθανασίας και το νομικό της πλαίσιο στις χώρες του Δυτικού κόσμου σε σύγκριση με την Ελλάδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ηθική της ευθανασίας και το νομικό της πλαίσιο στις χώρες του Δυτικού κόσμου σε σύγκριση με την Ελλάδα
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί το ζήτημα της ευθανασίας, που αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα θέματα, τόσο από ηθικής όσο και από νομικής άποψης. Αρχικά παρατίθενται κάποιοι βασικοί εννοιολογικοί προσδιορισμοί και στη συνέχεια ακολουθεί η διάκριση των μορφών της ευθανασίας σε ενεργητική, παθητική και ευγονική – κοινωνική ευθανασία. Στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρονται τα κίνητρα που οδηγούν στην ευθανασία, τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της συγκεκριμένης πρακτικής και παρουσιάζονται οι ψυχολογικές, ιδεολογικές και κοινωνικές παράμετροι που οδηγούν τις κοινωνίες να λάβουν θέση είτε υπέρ είτε κατά της εφαρμογής της ευθανασίας. Στη συνέχεια αναφέρονται οι ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της όπως και η εκκλησιαστική προσέγγιση της.
Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η νομική αντιμετώπιση του ζητήματος στην Ελλάδα. Ειδικότερα αναλύεται η διάταξη του άρθρου 300 του ελληνικού ΠΚ καθώς αποτελεί την μοναδική διάταξη που άπτεται του ζητήματος χωρίς ωστόσο να εισάγει ρητά τον όρο «ευθανασία», ο οποίος σημειωτέον χρησιμοποιείται μονάχα στον νόμο 4039/2012 που αφορά στα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία τους από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση τους με κερδοσκοπικό σκοπό και ακολουθεί η ανάλυση των διατάξεων του Συντάγματος στις οποίες θα μπορούσε να βρει νομικό έρεισμα η εφαρμογή της ευθανασίας.
Στο 3ο κεφάλαιο παρατίθεται η νομολογία των Διεθνών Δικαστηρίων και οι ποικίλες αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί, καθώς στο διεθνές δίκαιο η ευθανασία δεν έχει νομιμοποιηθεί και ορίζει ότι ο εθνικός νόμος θα πρέπει να τείνει να εξασφαλίσει την ζωή και όχι την διευκόλυνση του θανάτου ενός ατόμου. Τέλος, ακολουθεί η καταγραφή του νομικού πλαισίου της ευθανασίας στις χώρες του Δυτικού κόσμου και οι συμπερασματικές παρατηρήσεις στο 4ο και 5ο κεφάλαιο αντίστοιχα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ευθανασία, Ελλάδα, Δυτικός κόσμος, Τέλος της ζωής, Δικαίωμα στην ζωή, Δικαίωμα στον θάνατο, Ποινικό Δίκαιο, Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, Ανθρωποκτονία με συναίνεση, Συνταγματικό Δίκαιο, Ιατρική δεοντολογία, Νομολογία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
35
Αριθμός σελίδων:
64
Panagakis Thanasis Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο