Βιοδείκτες και προγνωστικοί δείκτες στην Ιδιοπαθή Αιφνίδια Νευροαισθητήρια Απώλεια Ακοής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896200 64 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-13
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Παπουλιάκος Σωτήριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Μπίμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Ιωάννης Σέγγας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ευθύμιος Κυροδήμος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιοδείκτες και προγνωστικοί δείκτες στην Ιδιοπαθή Αιφνίδια Νευροαισθητήρια Απώλεια Ακοής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Βιοδείκτες και προγνωστικοί δείκτες στην Ιδιοπαθή Αιφνίδια Νευροαισθητήρια Απώλεια Ακοής
Περίληψη:
Εισαγωγή: η Ιδιοπαθής Αιφνίδια Νευροαισθητήρια Απώλεια Ακοής (Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss, ΙΑΝΑΑ) ορίζεται ως η απώλεια ακοής, η οποία είναι στην προέλευσή της νευροαισθητήρια, εξελίσσεται εντός 3 ημερών, αποτελείται από 30dB μείωση του ουδού ακοής σε τουλάχιστον 3 συνεχόμενες συχνότητες στο ακοόγραμμα καθαρών τόνων και κατά την διερεύνηση της οποίας δεν είναι δυνατό να αναγνωριστεί κάποια αιτιολογία, παρά την διενέργεια του κατάλληλου και απαραίτητου διαγνωστικού ελέγχου. Παρόλο που έχουν προταθεί δεκάδες παθογενετικοί μηχανισμοί, κανένας από αυτούς δεν θεωρείται καθολικά αποδεκτός με αποτέλεσμα η αιτιολογία της ΙΑΝΑΑ να θεωρείται άγνωστη. Ένας βιοδείκτης είναι μια βιολογική παρατήρηση που μπορεί να υποκαθιστά και να προβλέπει ιδανικά ένα κλινικό καταληκτικό σημείο ή ένα ενδιάμεσο μέτρο έκβασης. Η χρήση κλινικών βιοδεικτών είναι ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή από την άμεση μέτρηση του καταληκτικού κλινικού σημείου και οι βιοδείκτες συνήθως μετρούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον έλεγχο, στη διάγνωση, στην κατηγοριοποίηση και στην παρακολούθηση, ως προγνωστικοί δείκτες και για την ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων.
Μεθοδολογία: διεξήχθη συστηματική βιβλιογραφική αναζήτηση στη βάση δεδομένων PubMed και Google Scholar με θέμα τους προγνωστικούς δείκτες και τους βιοδείκτες στην ΙΑΝΑΑ. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: “idiopathic sudden sensorineural hearing loss”, “clinical outcome”, “biomarker”, “prognosis”, “prognostic factor”, σε διάφορους συνδυασμούς.
Αποτελέσματα: Η αναζήτηση απέδωσε 539 άρθρα στην Αγγλική γλώσσα τα οποία μετά από μελέτη των περιλήψεων, ανακτήθηκαν τα σχετικά με τους βιοδείκτες, ενώ μια δεύτερη πιο συγκεκριμένη έρευνα απέδωσε 40 άρθρα τα οποία ελέγχθηκαν προσεκτικά. Επιπλέον, οι αναφορές αυτών των άρθρων εκτιμήθηκαν για περαιτέρω προσδιορισμό δυνητικά σχετικών δημοσιεύσεων.
Συζήτηση: Οι περισσότεροι βιοδείκτες οι οποίοι προτείνονται στη βιβλιογραφία αποτελούν άμεσα ή έμμεσα προϊόντα τα οποία γίνεται προσπάθεια να εξηγήσουν και τους πιθανούς μηχανισμούς πρόκλησης της ΙΑΝΑΑ. Τέτοιοι βιοδείκτες είναι: τα μίκρο-RNA, διάφοροι δείκτες φλεγμονής της γενικής αίματος, η προκαλσιτονίνη, η καλπροτεκτίνη, η πρεστίνη, διάφοροι δείκτες οξειδωτικού stress, δείκτες λιπιδίων του αίματος, ένζυμα όπως η ομοκυστεΐνη, το φυλλικό οξύ, το ινωδογόνο και τέλος αυξημένος όσον αφορά στη διάγνωση και στην πρόγνωση φαίνεται να είναι ο ρόλος κάποιων συγκεκριμένων ακολουθιών και πρωτοκόλλων της Μαγνητικής Τομογραφίας.
Συμπεράσματα: οι περισσότεροι βιοδείκτες οι οποίοι προτείνονται στη βιβλιογραφία αποτελούν άμεσα ή έμμεσα προϊόντα, μόρια, ουσίες και διαγνωστικές εξετάσεις μέσω των οποίων διενεργείται και μια αντίστροφη διαδικασία έρευνας, ανακάλυψης και τεκμηρίωσης της αιτιολογίας της ΙΑΝΑΑ. Οι περισσότερες από τις μελέτες και οι μετα-αναλύσεις που μελετήθηκαν δείχνουν να έχουν στιβαρές ενδείξεις και στοιχεία που να υποστηρίζουν τη χρήση του συγκεκριμένου σε κάθε περίπτωση βιοδείκτη για την πρόγνωση της ΙΑΝΑΑ. Όλες όμως ανεξαιρέτως στα συμπεράσματά τους αναφέρουν ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες ώστε να μπορούν τα συμπεράσματα να είναι αδιάσειστα και να χρησιμοποιούνται στην καθημέρα κλινική πράξη. Μέχρι τότε, κάποιοι από τους βιοδείκτες μπορούν να εκτιμώνται σε κάθε σχεδόν περιστατικό, μια που είναι φθηνοί και γρήγοροι, κάποιοι άλλοι έχουν χρησιμότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών και κάποιοι άλλοι έχουν για την ώρα μάλλον μόνο ερευνητικό ενδιαφέρον, αλλά είναι και οι περισσότερο υποσχόμενοι ότι τελικά θα είναι οι πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά την πρόγνωση αλλά και την ερμηνεία της αιτιολογίας της ΙΑΝΑΑ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Βιοδείκτες, Προγνωστικοί δείκτες, Ιδιοπαθής Αιφνίδια Νευροαισθητήρια Απώλεια Ακοής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
140
Αριθμός σελίδων:
40
Βιοδείκτες και προγνωστικοί δείκτες στην Ιδιοπαθή Αιφνίδια Νευροαισθητήρια Απώλεια Ακοής.pdf (742 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο