Μελέτη της νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικής αταξίας τύπου 36 (SCA36) σε Έλληνες ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896242 133 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βασική Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-14
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Κατσιμπούρης Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καραδήμα Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Επιβλέπουσα
Κούτσης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Κουτσιλιέρης Μιχαήλ, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικής αταξίας τύπου 36 (SCA36) σε Έλληνες ασθενείς
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικής αταξίας τύπου 36 (SCA36) σε Έλληνες ασθενείς
Περίληψη:
Η νωτιοπαρεγκεφαλιδική αταξία τύπου 36 (SCA36) είναι μια αυτοσωμική επικρατής (AD) διαταραχή, που κλινικά χαρακτηρίζεται από παρεγκεφαλιδική αταξία όψιμης έναρξης συνήθως μεταξύ της 5ης και 6ης δεκαετίας της ζωής, δυσαρθρία, νευροαισθητηριακή απώλεια ακοής (SNHL), εμπλοκή του κατώτερου κινητικού νευρώνα και ατροφία της γλώσσας.
Η εξανουκλεοτιδική επανάληψη GGCCTG στο εσόνιο 1 του γονιδίου NOP56, αναφέρθηκε το 2011 ως η αιτία της νόσου. Τα φυσιολογικά αλλήλια κυμαίνονται από 3 έως 14 επαναλήψεις, αλλήλια αβέβαιης κλινικής σημασίας από 15 έως 650 επαναλήψεις και τα παθογόνα αλλήλια έχουν περισσότερες από 650 επαναλήψεις.
Οι υψηλότερες συχνότητες παγκοσμίως έχουν αναφερθεί σε ομάδες προσβεβλημένων οικογενειών σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές (Γαλικία- Ισπανία, Ιταλία, Χαν Κινέζοι, Ανατολική και Δυτική Ιαπωνία).
Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της εξανουκλεοτιδικής επέκτασης GGCCTG, που προκαλεί SCA36 σε μια ομάδα ελλήνων ασθενών με αταξία.
Η ομάδα μας αποτελούνταν από 98 ασθενείς δείκτες. Οι 92 ασθενείς προήλθαν από μια κοόρτη αταξικών ασθενών (n = 600), αρνητικοί για τους συνηθέστερους τύπους SCAs (SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7), με οικογενειακό δέντρο και φαινότυπο συνεπή με SCA36 και οι 6 προήλθαν από μία κοόρτη της νόσου Kennedy (n = 200), αρνητικοί για την τρινουκλεοτιδική επανάληψη CAG στο γονίδιο AR και οικογενειακό δέντρο σύμφωνο με τη SCA36. Ο αριθμός των εξανουκλεοτιδικών επαναλήψεων GGCCTG προσδιορίστηκε με απλή PCR για τα μικρότερα αλλήλια και RP-PCR για τα μεγαλύτερα. Διεξήχθη ανάλυση μήκους θραυσμάτων και χρησιμοποιήθηκαν θετικοί μάρτυρες σε κάθε γύρω.
Συμπληρωματικά με την προηγούμενη μελέτη μας σχετικά με τις AD νωτιοπαρεγκεφαλιδικές αταξίες στον ελληνικό πληθυσμό, εξετάσαμε ένα λιγότερο κοινό γονίδιο που προκαλεί κληρονομική αταξία. Σε αντιστοιχία με τη SCA3, η SCA36 φαίνεται να είναι ένα πολύ σπάνιο εύρημα στον ελληνικό πληθυσμό. Η συχνότητα SCA36 στην Ελλάδα φαίνεται να είναι παρόμοια με τη Γερμανία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύοντας τα ευρήματα μιας άνισης κατανομής στην Ευρώπη. Η απουσία της SCA36 στην Ελλάδα ενδυναμώνει τη θεωρία δημιουργίας κλασμάτων ασθενών και ενισχύει την πιθανότητα του φαινομένου του ιδρυτή. Το φυσιολογικό εύρος των επαναλήψεων που εντοπίστηκαν ήταν ελαφρώς στενότερο από ότι αναφέρθηκε στη βιβλιογραφία.
Η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να συμβάλει στη διερεύνηση της γενετικής ετερογένειας των SCAs στον ελληνικό πληθυσμό. Ο γενετικός έλεγχος για τη SCA36 πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μετά την εξαίρεση των πιο συνηθισμένων SCAs στον ελληνικό πληθυσμό, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Νωτιαιοπαρεγκεφαλιδική αταξία τύπου 36, SCA36, Διαταραχή εξανουκλεοτιδικής επέκτασης, Αυτοσωμική επικρατής νωτιαιοπαρεγκεφαλιδική αταξία, Ελληνικός πληθυσμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
53
Αριθμός σελίδων:
87
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο