Σχέση φυσικής κατάστασης - φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά ηλικίας 8-12 ετών.

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2897208 48 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-13
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
ΚΑΤΗΦΟΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δανιά Ασπασία, Επίκουρη καθηγήτρια, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχέση φυσικής κατάστασης - φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά ηλικίας 8-12 ετών.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχέση φυσικής κατάστασης - φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά ηλικίας 8-12 ετών.
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ φυσικής δραστηριότητας (ΦΔ) και φυσικής κατάστασης (ΦΚ) σε παιδιά ηλικίας 8 εώς 12 ετών και ο εντοπισμός πιθανών διαφορών ως προς την ηλικία και το φύλο των συμμετεχόντων, με πλαίσιο αναφοράς το σχολικό μάθημα της φυσικής αγωγής (ΦΑ). Στην έρευνα έλαβαν μέρος 216 παιδιά (106 αγόρια και 109 κορίτσια) ηλικίας 8 έως 12 ετών (Μ.Ο=10.22, ΤΑ=1.27) από δύο διαφορετικά Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας, τα οποία ταξινομήθηκαν σε δύο ηλικιακές κατηγορίες (1η: 8-10 ετών, 2η: 10-12 ετών). Η ΦΔ των συμμετεχόντων αξιολογήθηκε με την χρήση βηματομέτρων Omron HJ-720IT, για επτά συνεχόμενες μέρες. Η ΦΚ αξιολογήθηκε με την χρήση δύο τυποποιημένων διαδικασιών, το παλίνδρομο τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής και την πρηνή στήριξη χωρίς χρονικό όριο. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι το επίπεδο της ΦΔ των παιδιών δεν ήταν ικανοποιητικό. Ειδικότερα, μόνο η ηλικιακή κατηγορία είχε στατιστικά σημαντική επίδραση τόσο στη συνολική ΦΔ (F=5.24, p<.05) όσο και στη δοκιμασία της πρηνής στήριξης (F=12.96, p<.05). Αντίθετα, δεν διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ως προς τη ΦΔ (p>.05) και τη δοκιμασία της πρηνής στήριξης (p>.05). Αναφορικά με την ΦΚ, διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές φύλου στην δοκιμασία του παλίνδρομου τεστ αντοχής (F=11.12, p<.05), με τα αγόρια να υπερέχουν (Μ=28,77) σε σχέση με τα κορίτσια (Μ=25,43). Στην παρούσα έρευνα, σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες, διαπιστώθηκε ότι η σχέση μεταξύ ΦΚ και ΦΔ ήταν χαμηλή. Η διερεύνηση αυτής της σχέσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρευνες δείχνουν ότι αν προαχθούν αυτές οι δύο συνιστώσες προάγεται γενικότερα η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, με οφέλη στις γνωστικές, συναισθηματικές και κινητικές λειτουργίες. Επομένως, για την υιοθέτηση ενός ποιοτικού δια βίου τρόπου ζωής, αυτή η ηλικία είναι η πλέον κατάλληλη για την καλλιέργεια των παραπάνω παραγόντων. Το μάθημα της ΦΑ και ειδικότερα η θεματική ενότητα «Κλασικός Αθλητισμός» μπορεί να αποτελέσει ευεργετικό πλαίσιο για την καλλιέργεια αυτών των δύο συνιστώσεων και την ισχυροποίηση της παραπάνω σχέσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
κλασικός αθλητισμός, φυσική αγωγή, παιδική ηλικία, μοντέλο Stodden
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
73
Αριθμός σελίδων:
53