Σύνθεση Γραμμικών και Αστεροειδών Πολυμερών Αποτελούμενα από Συστάδες με Υψηλή Παράμετρο Αλληλεπίδρασης Flory-Huggins χ

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2898491 44 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-29
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Σταθουράκη Μαρία-Μαλβίνα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Σακελλαρίου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Πιτσικάλης Μαρίνος, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Αυγερόπουλος Απόστολος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ιατρού Ερμόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Μαυρομούστακος Θωμάς, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Παπαευσταθίου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Βουγιουκαλάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση Γραμμικών και Αστεροειδών Πολυμερών Αποτελούμενα από Συστάδες με Υψηλή Παράμετρο Αλληλεπίδρασης Flory-Huggins χ
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύνθεση Γραμμικών και Αστεροειδών Πολυμερών Αποτελούμενα από Συστάδες με Υψηλή Παράμετρο Αλληλεπίδρασης Flory-Huggins χ
Περίληψη:
Σκοπό της διατριβής αυτής αποτελεί η σύνθεση και η μελέτη της αυτοοργάνωσης γραμμικών και αστεροειδών συμπολυμερών με υψηλή παράμετρο αλληλεπιδρασης Flory-Huggins, χ. Τα πολυμερή αυτά, λόγω της μικρής αναμιξιμότητας που παρουσιάζουν τα συστατικά τους, έχουν την δυνατότητα σε μικρά μοριακά βάρη να μπορούν να σχηματίζουν πολύ μικρές και καλά καθορισμένες δομές κατά το μικροφασικό διαχωρισμό. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η σύνθεση των γραμμικών δισυσταδικών συμπολυμερών πολυ(2-βινυλοπυριδίνης)-b-πολυ(l-λακτιδίου) (P2VP-b-PLLA) και των τρισυσταδικών πολυ(l-λακτιδίου)-b-πολύ(διμεθυλοσιλοξάνη)-b-πολύ(l-λακτιδίου) (PLLA-b-PDMS-b-PLLA), καθώς και γραμμικών και αστεροειδών συμπολυμερών πολύ(στυρένιο)-b-πολυ(μονομεθακρυλική γλυκερόλη), PS-b-PGMA, (πολυστυρένιο)2(πολυ(μονομεθακρυλική γλυκερόλη)), (PS)2(PGMA), και (πολυστυρένιο)3(πολυ(μονομεθακρυλική γλυκερόλη)), (PS)3(PGMA), σε διάφορες αναλογίες μοριακών βαρών των συστατικών τους. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές ζωντανού ανιοντικού πολυμερισμού για τη σύνθεση της P2VP, καθώς και για τη σύνθεση των αστεροειδών πολυμερών, ενώ η σύνθεση των PLLA πραγματοποιήθηκε με χρήση πολυμερισμού διάνοιξης δακτυλίου (Ring Opening Polymerization, ROP). Ο μοριακός χαρακτηρισμός των πολυμερών έγινε μέσω Χρωματογραφίας Αποκλεισμού Μεγεθών (Size Exclusion Chromatography, SEC) και Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού Πρωτονίου (Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, 1H-NMR). Τέλος, τίθενται τα αποτελέσματα που αφορούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (μέγεθος, μορφολογία) των περιοδικών νανοδομών που σχηματίζουν στο τήγμα τα συμπολυμερή, μέσω σκέδασης ακτίνων Χ σε μικρές γωνίες (Small-angle X-ray Scattering, SAXS).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
ανιοντικός πολυμερισμός, πολυμερισμός διάνοιξης δακτυλίου, αστεροειδή πολυμερή, παράμετρος αλληλεπίδρασης Flory-Huggins, μικροφασικός διαχωρισμός, αυτοοργάνωση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
13
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
193
Αριθμός σελίδων:
250

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΛΙΚΟ.pdf
7 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-03-03.