Λειτουργική αξιολόγηση νέων λεντιϊκών φορέων γονιδιακής θεραπείας αιμοσφαιρινοπαθειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2917431 14 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-26
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Τσεμπερά Ευγενία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Ανάγνου, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ
Διευθυντής Εργαστηρίου Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, ΙΙΒΕΑΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λειτουργική αξιολόγηση νέων λεντιϊκών φορέων γονιδιακής θεραπείας αιμοσφαιρινοπαθειών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Λειτουργική αξιολόγηση νέων λεντιϊκών φορέων γονιδιακής θεραπείας αιμοσφαιρινοπαθειών
Περίληψη:
Oι κλινικές δοκιμές για την γονιδιακή θεραπεία της β-θαλασσαιμίας αυξάνονται συνεχώς με την 1η επιτυχημένη μελέτη να είναι πλέον γεγονός. Παρά την πρόοδο όμως, υπάρχουν ακόμη σημαντικοί περιορισμοί που αφορούν κυρίως στην ασφάλεια και στην αποτελεσματικότητα της γονιαδιακής μεταφοράς και σχετίζονται κυρίως με τα υποβέλτιστα ποσοστά γονιδιακής μεταφοράς στα κύτταρα-στόχοι, την ανάγκη για μακροπρόθεσμη σταθερή και ιστοειδική έκφραση του διαγονιδίου και την επιλογή κατάλληλων φορέων που θα εγγυώνται υψηλά ποσοστά ασφάλειας και μεταγωγής με χαμηλή γενοτοξικότητα.
Στην προσπάθεια αντιμετώπισης των παραπάνω, κατασκευάσαμε έναν νέο λεντιϊκό φορέα γ-σφαιρίνης, τον GammaThal, ο οποίος φέρει τον πολυμορφισμό Αγ-σφαιρίνης Forest Park επιτρέποντας την διάκριση της Αγ-σφαιρίνης του φορέα από την ενδογενή και συνεπώς την άμεση και ακριβή ποσοτικοποίηση της αύξησης της HbF λόγω μεταγωγής. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιώντας τον φάκελο HF του στελέχους Edmonston του ιού της ιλαράς που παρουσιάζει αυξημένο τροπισμό για τα ανθρώπινα αιμοποιητικά κύτταρα CD34+ αναμένεται ιστοειδική στόχευση του φορέα με υψηλή μεταγωγή σε χαμηλή πολλαπλότητα μόλυνσης, ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες εισχωρητικής μεταλλαξιγένεσης σε μια μελλοντική κλινική μελέτη.
Ο GammaThal αξιολογήθηκε in vitro, σε CD34+ κύτταρα φυσιολογικών και θαλασσαιμικών δοτών (β+ και β0) με πολλαπλότητα μόλυνσης ΜΟΙ=25. Μεταγωγή με τον εν λόγω φορέα, οδήγησε σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά F-κυττάρων στους θαλασσαιμικούς δότες, ενώ στην περίπτωση των υγιών δοτών παρατηρήθηκε απλά μια τάση. Συγκεκριμένα, στους θαλασσαιμικούς ασθενείς παρατηρήθηκε μια μέση αύξηση των F-κυττάρων της τάξης του 8.93% (p=0.026, n=4) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους υγιείς δότες ήταν 11% (p=0.098, n=3). Η αύξηση των F-κυττάρων στους θαλασσαιμικούς ασθενείς συνοδεύτηκε με μια μέση αποτελεσματικότητα μεταγωγής 54.58% και μέσο αριθμό αντιγράφων φορέα ανά κύτταο VCN=0.94. Επιπλέον, ο GammaThal επέφερε σημαντική βελτίωση της ερυθροποίηση in vitro σε θαλασσαιμικό υπόβαθρο, οδηγώντας σε μειωμένο ποσοστό απόπτωσης των ερυθροβλαστών (10.24%, p=0.067) σε συνδυασμό με αυξημένο αριθμό ορθοχρωματικών ερυθροβλαστών στα μεταγμένα με τον φορέα κύτταρα.
Συμπερασματικά, κατασκευάσαμε έναν νέο υποσχόμενο λεντιϊκό φορέα γ-σφαιρίνης για την γονιδιακή θεραπεία της β-θαλασσαιμίας. Με την διεξαγωγή επιπλέον πειραμάτων τόσο in
6
vitro όσο και in vivo, καθώς και έπειτα από ανάλυση του προτύπου ενσωμάτωσης στο γονιδίωμα των κυττάρων-στόχων, θα καθοριστεί εαν ο GammaThal αποτελεί έναν αποτελεσματικό κλινικό φορέα που συνδυάζει υψηλά επίπεδα βιοασφάλειας και θεραπευτική βελτίωση της β-θαλασσαιμίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
γονιδιακή θεραπεία, β-θαλασσαιμία, λέντιϊκοί φορείς, εμβρυική αιμοσφαιρίνη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
114
Αριθμός σελίδων:
108

διπλωματικη εργασια Ευγενια Τσεμπερα.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-06-29.