Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα και στην Δημοκρατία της Μολδαβίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2917519 85 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-27
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Κουλμπίντα Ντανιέλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής,, Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Επιβλέπων
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα και στην Δημοκρατία της Μολδαβίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα και στην Δημοκρατία της Μολδαβίας
Περίληψη:
Η εργασία αυτή έχει τίτλο Το σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ) στην Ελλάδα και στη Μολδαβία. Αρχικά, αναλύεται η έννοια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δίνεται ο ορισμός της και περιγράφεται η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση του συστήματος Υγείας στην Ελλάδα με ιδιαίτερη εστίαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αναλύονται οι βασικοί στόχοι της Π.Φ.Υ. και ο τρόπος λειτουργίας του. Επίσης, αναλύεται το νομοθετικό πλαίσιο της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα. Έπειτα, γίνεται μια σύντομη περιγραφή στις καινοτομίες που πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα υγείας τα τελευταία χρόνια για την βελτίωση του επιπέδου της Π.Φ.Υ.
Στην συνέχεια γίνεται παρουσίαση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, σύντομη ιστορική αναδρομή και δημογραφικές λεπτομέρειες. Παρουσιάζεται η οργάνωση του συστήματος Υγείας στην Μολδαβία και πιο συγκεκριμένα γίνεται εστίαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, καθώς και παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου. Έπειτα συγκρίνονται κάποιοι δείκτες υγείας μεταξύ της Ελλάδας την Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εν κατακλείδι γίνεται μια συζήτηση σχετικά με όσα παρουσιάστηκαν και αναφέρονται κάποιες προτάσεις που έχουν ως στόχο την βελτίωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Στόχοι της Π.Φ.Υ., Πρόληψη στην Π.Φ.Υ., Αντιμετώπιση και Π.Φ.Υ., Νομοθετικό πλαίσιο Π.Φ.Υ.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
58
Αριθμός σελίδων:
77
ΝΤΑΝΙΕΛΑ-ΠΦΥ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο