Το γυναικείο σώμα από τον Αριστοτέλη στον Γαληνό. Πρόσληψη των βιολογικών χαρακτηριστικών και συνέπειες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2917693 75 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-30
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Νασιοπούλου Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθηνά Μπάζου, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βασίλειος Λεντάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διονύσιος Μπενέτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το γυναικείο σώμα από τον Αριστοτέλη στον Γαληνό. Πρόσληψη των βιολογικών χαρακτηριστικών και συνέπειες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το γυναικείο σώμα από τον Αριστοτέλη στον Γαληνό. Πρόσληψη των βιολογικών χαρακτηριστικών και συνέπειες
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει τις επικρατούσες αντιλήψεις σχετικά με το γυναικείο σώμα και τα χαρακτηριστικά του κυρίως την εποχή του Αριστοτέλη, αλλά και των μετέπειτα μελετητών της ανθρώπινης φυσιολογίας έως και τον Γαληνό. Η μελέτη στηρίζεται στα χωρία που παρουσιάζουν τη γυναίκα ως κατώτερο ον με βάση τη φυσιολογία της και εστιάζεται στις συνέπειες που οι απόψεις αυτές επέφεραν στη ζωή της γυναίκας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αριστοτελική θεωρία, καθώς επηρέασε καθοριστικά την ιατρική και τις μετέπειτα φιλοσοφικές θεωρίες. Αρχικά, αναφέρονται συνοπτικά οι προσωκρατικές, ιπποκρατικές και πλατωνικές θεωρίες περί γυναικείου σώματος, ενώ στη συνέχεια αναλύονται οι αριστοτελικές απόψεις για τη σεξουαλική διαφοροποίηση, τα ανατομικά χαρακτηριστικά, καθώς και η θεωρία σχετικά με την ψυχολογία της γυναίκας και τον ρόλο της στην αναπαραγωγή. Ακολουθεί η πραγμάτευση του γυναικείου σώματος από τον Σωρανό και τον Ηρόφιλο, ενώ η εργασία ολοκληρώνεται με τη γαληνική θεωρία και δίνεται έμφαση στη σεξουαλική διαφοροποίηση, τα γυναικεία γεννητικά όργανα, τον ρόλο της γυναίκας στην αναπαραγωγή και τη γυναικεία παθολογία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Γυναικείο σώμα, Αριστοτέλης, Γαληνός, Γυναικολογία, αρχαία ιατρική
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
337
Αριθμός σελίδων:
84

Nasiopoulou Anna Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.