Η επίδραση των μαχητικών αθλημάτων και των πολεμικών τεχνών στην ολόπλευρη ανάπτυξη παιδιών και εφήβων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2920645 25 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-27
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΔΑΝΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΣΕΦΑΑ
ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση των μαχητικών αθλημάτων και των πολεμικών τεχνών στην ολόπλευρη ανάπτυξη παιδιών και εφήβων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση των μαχητικών αθλημάτων και των πολεμικών τεχνών στην ολόπλευρη ανάπτυξη παιδιών και εφήβων
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την επίδραση των πολεμικών
τεχνών και των μαχητικών αθλημάτων σε παραμέτρους ανάπτυξης παιδιών και
εφήβων μέσα από το πρίσμα της ολιστικής εκπαίδευσης. Δεδομένου πως το κίνημα
της ολιστικής εκπαίδευσης διακρίνεται σε τρεις πυλώνες, στον σωματικό, στον
γνωστικό και στον κοινωνικό, η έρευνα αναλύει τα συμπεράσματα που απορρέουν
από τα ευρήματα της βιβλιογραφίας, που συνδέεται με την θεματολογία. Για τους
σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της συστηματικής ανασκόπησης.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και
ως κριτήρια ένταξης χρησιμοποιήθηκαν μελέτες που το δείγμα αφορούσε παιδιά και
εφήβους, είτε μελέτες που η υπαγωγή των αποτελεσμάτων τους σχετίζονταν έστω
έναν από τους πυλώνες της ολιστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αρχικά
επιλέχθηκαν τριάντα-μία έρευνες, μετά από έλεγχο όμως κρατήθηκαν προς ανάλυση
είκοσι μία οι οποίες αφορούσαν έστω έναν από τους πυλώνες της ολιστικής
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Από την ανάλυση αυτών των ερευνών διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει μια θετική συναγωγή εκτιμήσεων των ερευνών σχετικά με τις επιρροές που
ασκούν οι πολεμικές τέχνες και τα μαχητικά αθλήματα και στους τρείς πυλώνες της
ολιστικής εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και ένας μικρός αριθμός
μελετών, οι οποίες αντιμετωπίζουν αρνητικά, είτε με επιστημονικό σκεπτικισμό, είτε
λόγω αντιθέτων αποτελεσμάτων τον ρόλο των πολεμικών τεχνών και μαχητικών
αθλημάτων σε ότι αφορά στην σωματική, γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη
των παιδιών και των εφήβων. Εντός της παρούσας εργασίας, επιχειρήθηκε ειδική
αναφορά στο αγώνισμα του Τάε Κβο Ντο και την επίδραση που αυτό ασκεί στην
ολιστική εκπαίδευση, μιας και αποτελεί μια sui generis πρακτικά κινητική
δραστηριότητα, πληροί τις συγκριτικές προϋποθέσεις να επέχει μια ταυτόχρονη διττή υπόσταση και είναι και πολεμική τέχνη αλλά και μαχητικό άθλημα. Εκ των
συμπερασμάτων της παρούσας μελέτης, διαφαίνεται ο σημαντικός ρόλος που θα
μπορούσαν να διαδραμματίσουν οι πολεμικές τέχνες και τα μαχητικά αθλήματα εάν
και εφόσον ενταχθούν λειτουργικά σε ήδη υπάρχοντα σχολικά προγράμματα, καθώς
και στις ποίκιλες κοινωνιολογικές μεταβλητές (π.χ. οικογένεια, φιλικό περιβάλλον)
που διαμορφώνουν μια υγιή συνολικά ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
ολιστική εκπαίδευση, προγράμματα διδασκαλίας φυσικής αγωγής και αθλητισμού, γνωστική ανάπτυξη, ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
51
Αριθμός σελίδων:
105
πτυχιακή Απόλλων Γραμματικόπου λος - FINAL.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο