Η μουσικοχορευτική παράδοση του τόπου μου (Τσερκοβίτσα Β. Ηπείρου) μέσα απο τη "ματιά" της ειδίκευσης "Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός"

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2920994 35 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-31
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
ΝΤΑΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κουτσούμπα Μαρία, Καθηγήτρια, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η μουσικοχορευτική παράδοση του τόπου μου (Τσερκοβίτσα Β. Ηπείρου) μέσα απο τη "ματιά" της ειδίκευσης "Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η μουσικοχορευτική παράδοση του τόπου μου (Τσερκοβίτσα Β. Ηπείρου) μέσα απο τη "ματιά" της ειδίκευσης "Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός"
Περίληψη:
Στο πλαίσιο της επιστήµης του χορού, της Χορολογίας, η απάντηση στο ερώτηµα «τι είναι χορός;», προκύπτει από τη µελέτη και ανάλυση της «υλικής» υπόστασης της χορευτικής κίνησης, της «µορφής» του χορού. Στη βάση αυτή, (ανα)γνωρίζοντας τα συστατικά στοιχεία του χορού και τον τρόπο µε τον οποίο αυτά συνυφαίνονται, είναι δυνατή η διερεύνηση της σύνδεσης του χορού µε το κοινωνικό περιβάλλον, το πλαίσιο γέννησης και (ανα)δηµιουργίας του. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη και καταγραφή του παραδοσιακού χορού στο χωριό Τσερκοβίτσα (ή Θεολόγος) Βορείου Ηπείρου. Ειδικότερα, η έρευνα στοχεύει στην ανάλυση αφενός της µορφής και αφετέρου, των κοινωνικών συµφραζοµένων του χορού, στο πλαίσιο των «συµµετοχικών» χορευτικών γεγονότων της συγκεκριµένης ελληνικής κοινότητας. Η συλλογή των εθνογραφικών δεδοµένων βασίστηκε στην επιτόπια εθνογραφική µέθοδο, υπό τους όρους της «συµµετοχικής παρατήρησης». Η ανάλυση του τοπικού χορευτικού ρεπερτορίου της Τσερκοβίτσας πραγµατοποιήθηκε µε βάση τη σηµειογραφική αποτύπωση της χορευτικής κίνησης µε το σύστηµα Labanotation και τη µορφολογική µέθοδο ανάλυσης του χορού. Για την ερµηνεία των δεδοµένων της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν οι έννοιες του «συµµετοχικού» χορού και των «συµµετοχικών» χορευτικών γεγονότων. Χρησιµοποιώντας τον χορό ως «σκοπό» και όχι ως απλό «µέσο» της εθνογραφικής παρατήρησης η έρευνα ανέδειξε τον «πυρήνα» της µουσικοχορευτικής παράδοσης µιας ελληνικής κοινότητας εκτός αλλά και εντός των συνόρων της Ελλάδας. Συµπερασµατικά, η ζωή των Ελλήνων της Τσερκοβίτσας –και από την Τσερκοβίτσα– ανάµεσα σε δύο «πατρίδες», συνυφαίνεται µε ιστορικά και πολιτικά γεγονότα, τα οποία, µεταξύ άλλων, καθόρισαν και καθορίζουν τη διαρκή διαπραγµάτευση της πολιτισµικής τους ταυτότητας µέσα στο πεδίο του «συµµετοχικού» χορού, καθώς και των ρευστών ορίων της «τοπικότητας» της «δικής τους» µουσικοχορευτικής παράδοσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
παραδοσιακός χορός, συµµετοχικός χορός, Βόρειος Ήπειρος, Αλβανία, Τσερκοβίτσα ή Θεολόγος, ελληνική µειονότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
65
Ντάκος Οδυσσέας_ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο