Μελέτη της επίδρασης της χημικής σταθεροποίησης και ψύξης στην ποιότητα του οστικού ιστού με φασματοσκοπία Raman

Διπλωματική Εργασία uoadl:2922637 265 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-18
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Σπανού Ζωή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κουρκουμέλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (επιβλέπων)
Εμφιετζόγλου Δημήτρης, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Μέλος εξεταστικής επιτροπής)
Χατζηκακού Σωτήρης, Καθηγητής, Τμήμας Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Μέλος εξεταστικής επιτροπής)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης της χημικής σταθεροποίησης και ψύξης στην ποιότητα του οστικού ιστού με φασματοσκοπία Raman
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης της χημικής σταθεροποίησης και ψύξης στην ποιότητα του οστικού ιστού με φασματοσκοπία Raman
Περίληψη:
Η φασματοσκοπία Raman αποτελεί μια οπτική τεχνική, κατάλληλη για το χημικό χαρακτηρισμό της σύνθεσης ετερογενών δειγμάτων, όπως είναι για παράδειγμα οι οστικοί ιστοί. Μέσω της ταυτοποίησης συγκεκριμένων μοριακών τρόπων δόνησης των χημικών συστατικών των δειγμάτων που εξετάζονται επιτρέπει τη ταυτόχρονη μελέτη της οργανικής και ανόργανης φάσης της σύνθεσης των οστών. Η φασματοσκοπία Raman παρέχει τη δυνατότητα της μη επεμβατικής μέτρησης βιολογικών δειγμάτων in vivo ή ex vivo. Φρέσκοι ενυδατωμένοι ιστοί μπορούν επίσης να εξεταστούν μαζί με ιστούς που έχουν σταθεροποιηθεί με σταθεροποιητικά ή έχουν βυθιστεί σε κάποιο υλικό μέσο (embedding). Έτσι, με την μελέτη φυσικοχημικών παραμέτρων μπορούν να ανιχνευθούν λεπτές αλλαγές στη μοριακή δομή, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για την ποιότητα των οστών.
Συνήθως, απαιτείται αποθήκευση και συντήρηση για όλα τα βιολογικά δείγματα μέχρι τη φασματοσκοπική ή άλλη ανάλυση τους. Η ανάγκη μελέτης των επιπτώσεων που επιφέρουν αυτές οι διαδικασίες στη δομή και την ποιότητα των οστών οδήγησαν στην ανάπτυξη διαφορετικών πρωτοκόλλων αποθήκευσης οστικών δειγμάτων. Για το σκοπό αυτό, συγκεντρώθηκαν οστικά δείγματα πτηνών τα οποία σταθεροποιήθηκαν με τη χρήση σταθεροποιητικών όπως η φορμαλδεΰδη, η 10% ρυθμιστικά ουδέτερη φορμαλίνη, ο φυσιολογικός ορός και η αιθανόλη. Επιπλέον, επιπρόσθετα δείγματα (στιγμιαία-) ψύχθηκαν ή υποβλήθηκαν διαδοχικούς κύκλους ψύξης - απόψυξης για διαφορετικά χρονικά διαστήματα.
Από την φασματοσκοπική ανάλυση και τη διερεύνηση των παραμέτρων ποιότητας των οστών συμπεραίνουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις προκύπτουν τροποποιήσεις στη δομή των οστών και ψευδείς ενδείξεις στην φασματική εικόνα που σχετίζονται με τη σταθεροποίηση. Τα πρωτόκολλα σταθεροποίησης βρέθηκε ότι έχουν άμεσο αντίκτυπο στη δομή των πρωτεϊνών του κολλαγόνου. Αντίθετα, η ψύξη και απόψυξη των οστικών εντοπίστηκε ως η πιο αξιόπιστη μέθοδος συντήρησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Φασματοσκοπία Raman, οστά πτηνών, σταθεροποίηση, κρυοσυντήρηση, ποιότητα οστών, απατίτης.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
143
Αριθμός σελίδων:
178
SPANOU ZOI-MASTER THESIS.pdf (7 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο