Αξιολόγηση της δυνατότητας ανάπτυξης προϊόντος τροποποιημένης αποδέσμευσης του συνδυασμού δραστικών ουσιών Α και διερεύνηση της μεταβλητότητας της βακτηριακής ενεργότητας υλικού από κόπρανα ενηλίκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2923117 38 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-13
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Γκόλφη Ευγενία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ρέππας Χρήστος, Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συμιλλίδου Μοίρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βερτζώνη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της δυνατότητας ανάπτυξης προϊόντος τροποποιημένης αποδέσμευσης του συνδυασμού δραστικών ουσιών Α και διερεύνηση της μεταβλητότητας της βακτηριακής ενεργότητας υλικού από κόπρανα ενηλίκων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Aξιολόγηση της δυνατότητας ανάπτυξης προϊόντος τροποποιημένης αποδέσμευσης του συνδυασμού δραστικών ουσιών Α και διερεύνηση της μεταβλητότητας της βακτηριακής ενεργότητας υλικού από κόπρανα ενηλίκων
Περίληψη:
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη είχε δύο στόχους. Πρώτος στόχος ήταν η αξιολόγηση της δυνατότητας ανάπτυξης προϊόντος τροποποιημένης αποδέσμευσης του συνδυασμού δραστικών ουσιών Α. Ο δεύτερος στόχος ήταν η διερεύνηση της μεταβλητότητας της βακτηριακής ενεργότητας υλικού από κόπρανα υγιών ενηλίκων με βάση δεδομένα αποικοδόμησης της ολσαλαζίνης και μετρονιδαζόλης.
Μέθοδοι: Η εκτίμηση της διάλυσης του προϊόντος άμεσης αποδέσμευσης του συνδυασμού θεραπευτικών παραγόντων Α έγινε με τη διάταξη περιστρεφόμενου πτερυγίου. Η εκτίμηση της αποδέσμευσης του Α από τρία διαφορετικά πρωτότυπα προϊόντα τροποποιημένης αποδέσμευσης (MR1, MR2, MR3) έγινε με τη διάταξη συνεχούς ροής. Τα πειράματα έγιναν σε μέσα που προσομοιώνουν σε επίπεδο ΙΙ τις συνθήκες στο γαστρεντερικό σωλήνα κατά τη διαπεπτική περίοδο και κατά την περίοδο πέψης. Η σταθερότητα του των θεραπευτικών παραγόντων του Α στο μικροβίωμα του παχέος εντέρου μελετήθηκε σε βελτιστοποιημένο υλικό από κόπρανα υγιών ενηλίκων (Simulated Colonic Bacteria, SCoB) (Vertzoni et al., 2018). Η συγκέντρωση των κοπράνων στο SCoB ήταν 8.3%.
Η μεταβλητότητα της βακτηριακής ενεργότητας υλικού από κόπρανα υγιών ενηλίκων (Karatza et al., 2016) μελετήθηκε συγκρίνοντας δεδομένα της παρούσας μελέτης με δεδομένα προηγούμενης μελέτης και ελέγχοντας εάν η διατήρηση του υλικού στους -70 ◦C για 48 μήνες επηρεάζει σημαντικά τη βακτηριακή ενεργότητα. Η συγκέντρωση των κοπράνων που χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα αποικοδόμησης της μετρονιδαζόλης και της ολσαλαζίνης ήταν 25%.
Αποτελέσματα: Με βάση τα in vitro πειράματα, από το προϊόν άμεσης αποδέσμευσης, το μέγιστο ποσοστό του συνδυασμού θεραπευτικών παραγόντων Α που αναμένεται να διαλυθεί στο στόμαχο είναι ~ 20% στη διαπεπτική περίοδο και ~ 60% στην περίοδο πέψης. Ανεξάρτητα από τις συνθήκες χορήγησης, η αποδέσμευση του MR3 προβλέπεται να διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από του MR1 και η αποδέσμευση του MR2 προβλέπεται περίπου στο 60% της συνολικής δόσης στο τέλος της νήστιδας.
Οι δύο δραστικές ουσίες από τις οποίες αποτελείται το Α είναι σταθερές σε βελτιστοποιημένο υλικό από κόπρανα.
Οι μέσοι χρόνοι ημίσειας ζωής της μετρονιδαζόλης και της ολσαλαζίνης στο υλικό από κόπρανα ενηλίκων που παρασκευάστηκε για την παρούσα μελέτη ήταν 4.89 και 16.74 min. Οι τιμές αυτές είναι παρόμοιες με τις τιμές που έχουν εκτιμηθεί σε παλαιότερη μελέτη (6.28 και 17.49 min, αντίστοιχα, Karatza et al., 2016).
Η επίδραση της διατήρησης του υλικού (-70 oC/48mo) βρέθηκε ότι δεν είναι σημαντική για τη μετρονιδαζόλη ή την ολσαλαζίνη.
Συμπεράσματα: Με βάση τα in vitro πειράματα, αναμένεται με το MR3 να παρατείνεται σημαντικά η αποδέσμευση του Α και ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του λεπτού εντέρου. Με το MR1 η αποδέσμευση ολοκληρώνεναι πιο γρήγορα, ενώ με το MR2 η αποδέσμευση ολοκληρώνεται στο παχύ έντερο, γεγονός που ίσως δημιουργήσει προβλήματα στην απορρόφηση της χαμηλής διαπερατότητας του θεραπευτικού παράγοντα Α1.
Οι θεραπευτικοί παράγοντες Α1 και Α2 αναμένεται να μην παρουσιάζουν κλινικά σημαντικά προβλήματα βακτηριακής αποικοδόμησης στο κατώτερο έντερο. Προτείνεται η ανάπτυξη του προϊόντος MR3.
Το υλικό από κόπρανα που παρασκευάστηκε για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης δεν παρουσιάζει σημαντικά διαφορετική βακτηριακή ενεργότητα από υλικό που είχε παρασκευασθεί με παρόμοιο τρόπο από άλλους εθελοντές για της ανάγκες διαφορετικής μελέτης . Επίσης, διατήρηση υλικού από κόπρανα στους -70 οC για 48 μήνες δεν οδηγεί σε σημαντική διαφοροποίηση της βακτηριακής ενεργότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
τροποποιημένη αποδέσμευση, βακτηριακή αποικοδόμηση φαρμάκων
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
vii, 115

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΓΚΟΛΦΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-12-04.